Opnieuw forse daling rekenrente waardeoverdracht pensioen

Ieder jaar wordt de rekenrente voor de waardeoverdracht van pensioenen opnieuw vastgesteld. Doordat de rente eind vorig jaar bijzonder laag was, is de wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht in 2017 ook buitengewoon laag, namelijk 0,864%. Deze rekenrente is nog nooit zo laag geweest. De lage rekenrente voor waardeoverdracht is met name relevant voor werkgevers met een middelloon- of eindloonregeling bij een verzekeraar. Deze werkgevers kunnen met een bijbetaling worden geconfronteerd.

07-04-2017


Wat is het probleem?

Als een werknemer van baan wisselt mag hij de waarde van zijn oude pensioenregeling overdragen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Door de lage rekenrente is de waarde in oude regelingen momenteel lager dan de wettelijke overdrachtswaarde. De oude werkgever is verplicht om hier voor een aanvullende koopsom aan zijn verzekeraar te betalen.

U mag een waardeoverdracht blokkeren

Sinds 2015 mogen werkgevers een waardeoverdracht van een werknemer tegenhouden. Hiervoor gelden twee voorwaarden: 

  • De bijbetaling voor de aanvullende koopsom is meer dan € 15.000 én 
  • De bijbetaling bedraagt meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

Omdat de rekenrente voor waardeoverdracht nu zo laag is, verwachten wij dat veel werkgevers waardeoverdrachten zullen blokkeren. Het recht op waardeoverdracht verdwijnt niet door een blokkade van de werkgever. Wanneer op een later moment de rekenrente waardeoverdracht stijgt, kan de werknemer de waardeoverdracht opnieuw aanvragen.

Oplossing in uw verzekeringsproduct

Het is in sommige gevallen mogelijk om het risico op bijbetaling te verzekeren. Wilt u meer over deze mogelijkheid weten? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur.

Wat is de toekomst van waardeoverdracht?

Het voornemen van de regering om het systeem van waardeoverdracht helemaal te herzien is in de ijskast gezet. Mogelijk dat een nieuwe regering deze plannen weer oppakt. Wel is er een wetsvoorstel in voorbereiding specifiek voor waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken.Onderwerpen HR Pensioen

Reageer en deel