Pensioen- en AOW-leeftijd stijgen weer

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dit heeft de overheid bekend gemaakt. Ook de AOW-leeftijd stijgt verder, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. De leeftijden gaan omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven.

13-12-2016

Stijging pensioenleeftijd


De pensioenleeftijd is voor het eerst gestegen in 2014. Deze leeftijd werd op dat moment in één keer verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. In 2018 stijgt de pensioenleeftijd verder naar 68.

Stijging AOW-leeftijd


Sinds 2013 stijgt ieder jaar de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat omhoog zodat mensen langer moeten doorwerken en zo langer meebetalen aan de AOW. Hierdoor blijft de AOW-regeling betaalbaar. De AOW gaat in stappen omhoog. In dit overzicht staan de AOW-gerechtigde leeftijden voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Tabel AOW stijging Pensioen
Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Stijgen de pensioen- en AOW-leeftijden nog verder?

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Onze levensverwachting blijft toenemen. Hierdoor zullen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd ook na 2018/2022 verder stijgen. In 2014 heeft het CBS een grafische weergave van de verwachte ontwikkeling van de AOW-leeftijd gepubliceerd:

Prognose AOW-gerechtigde leeftijd


Op de website van de sociale verzekeringsbank staat een rekenhulp waarmee u uw eigen geschatte AOW-leeftijd kunt bepalen.

Gevolgen verhoging pensioenleeftijd voor uw pensioenregeling


Bij de verhoging van de pensioenleeftijd in 2014 is gelijktijdig de fiscaal maximale pensioenopbouw verlaagd. Voor een middelloonregeling is het opbouwpercentage verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 hebben wij gesproken met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat de maximum opbouwpercentages voor middelloon en eindloonregelingen niet verlaagd worden in 2018. De fiscaal maximale beschikbare premiestaffels worden wel iets lager.

Met pensioen op AOW-leeftijd of pensioenleeftijd?


De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd stijgen in een verschillend tempo. Hierdoor is het voor u en uw werknemers belangrijk om goed af te spreken (in de arbeidsovereenkomst) op welk moment de werknemer met leeftijdsontslag gaat. Is dat op AOW-leeftijd? Dan is het pensioen nog niet volledig opgebouwd. Of is dat op de pensioenleeftijd? Dan is de AOW waarschijnlijk al eerder ingegaan.

Instemming


Veel pensioenregelingen moeten worden gewijzigd als gevolg van de stijging van de pensioenleeftijd. Als u de pensioenregeling wijzigt, heeft u instemming van uw werknemers nodig. De instemming is ook vereist als de wijziging door wetgeving wordt afgedwongen. Het is verstandig om tijdig met zo'n instemmingstraject te beginnen. Uw adviseur van Meeùs helpt u daar bij.

Neem contact met ons op


Onderwerpen Pensioen HR

Reageer en deel