Risico-inventarisatie: zin of onzin?

Als ondernemer heeft u te maken met veel risico’s die uw onderneming bedreigen. Denk aan zaken als brand, diefstal, niet betalende klanten, toeleveranciers die niet meer kunnen leveren en het verlies van data. Nu zult u een deel van deze risico’s herkennen en er de nodige maatregelen voor hebben genomen. Door de risico’s te beperken of mogelijk door een verzekering af te sluiten om de financiële gevolgen te beperken.

21-06-2018

Oude wereld vs. Nieuwe wereld

Uw assurantie-adviseur neemt periodiek de afgesloten polissen met u door en controleert of alle uitgangspunten nog juist zijn, de bedragen kloppen en de clausules op de polis worden nageleefd. Mogelijk herkent u bovenstaande situatie en bent u na het jaarlijkse gesprek met uw adviseur weer gerust gesteld. Kort samengevat geeft dit weer hoe het er in de “oude wereld” eraan toe ging. Een wereld die inmiddels jaren achter ons ligt. Uw huidige adviseur is naast assurantie-adviseur ook risicomanager en heeft een bredere kijk op risico’s.

Waar besteedt u uw tijd aan?

Ik merk dat veel ondernemers zich afvragen: “Moet ik hier nu tijd in stoppen? Ik moet heel veel vragen beantwoorden en er wordt ook nog een fee in rekening gebracht.” Mijn antwoord is dan als volgt: “Gaat het om het eenmalig invullen van een uitgebreide vragenlijst? Dan zou ik inderdaad voorzichtig zijn met de tijd die u eraan besteedt.” De waarde van een dergelijke momentopname is zeer beperkt. Uw bedrijf en dus ook uw risico’s zijn dynamisch, de markt waarin u opereert is voortdurend in beweging. Met name bedrijven in de industrie krijgen dagelijks te maken met wijzigingen op het gebied van ketenintegratie, leveranciersafhankelijkheid en werkgeversrisico.


"De waarde van een momentopname is zeer beperkt"Risico-inventarisatie is doorlopend proces

Om uw risico goed inzichtelijk te maken is een goede risico-inventarisatie een prima start. U kunt de uitkomsten van deze inventarisatie naast uw huidige dekkingen op uw verzekeringen. Sluiten deze goed op elkaar aan, of is het nodig om bij te sturen? De voorwaarden en clausules zijn hierbij belangrijker dan de premie. Maar goede risicobeheersing is een doorlopend proces. Besteed hier ieder jaar tijd aan, en u komt niet voor verrassingen te staan.

Benieuwd naar de voordelen van onze RI&V?

Weet u dat de Risico-inventarisatie &Verzekeringsanalyse van Meeùs ISO 9001- gecertificeerd is? Het is een handige tool die u helpt calamiteiten te voorkomen. Bent u benieuwd naar de voordelen van onze RI&V voor uw bedrijf? Neem dan contact met mij op of een van de andere risico- en verzekeringsadviseurs van Meeùs.

T: Toon telefoonnummer
E: industrie@meeus.com


Foto Hans Naalden  Hans Naalden
 Risico- en verzekeringsadviseur Industrie
 T: +31(0)6 54 35 51 14
 E: jcm.naalden@meeus.com


Andere veelgelezen artikelen gerelateerd aan dit onderwerp:


Reageer en deel