Schade door asbestgrit. Wie gaat dat betalen?

In oktober 2017 bleek straalgrit van een leverancier vervuild met witte asbest. Inspectie SZW liet al snel weten dat het vervuilde materiaal aan zo’n 130 bedrijven is geleverd. Bij Aon Bouw & Infra kwamen in de eerste weken al twintig meldingen binnen van bouwbedrijven over mogelijk verontreinigde locaties. De meldingen gingen gepaard met de prangende vraag: wie draait op voor de kosten van de schade?

05-12-2017

Straalgrit is bedoeld om roest of verf te verwijderen van staal of kunststof; op bouwprojecten een doeltreffende methode die veel wordt toegepast. “Als dat grit plots een serieus en concreet gevaar vormt voor de gezondheid heb je met een behoorlijk calamiteit te maken”, stelt Bastiaan Bus, risico-adviseur van Aon Bouw & Infra. “De impact is enorm groot. Mensen worden onzeker over hun gezondheid, projecten komen stil te liggen en er gaan fikse bedragen rond om de boel te saneren. Ook imagoschade is niet ondenkbaar. De naam van het bouwbedrijf is immers verbonden aan de bouwlocatie waar straks mannen in witte pakken de boel komen saneren.”


Wel verantwoordelijk, niet aansprakelijk

Volgens Bastiaan ontbreekt het veel bedrijven aan concrete voorzieningen om een calamiteit zoals deze op te vangen. “Er heerst onder velen toch een beetje de gedachte dat het hen niet zal gebeuren. De actuele casus laat zien dat asbest toch zomaar kan ‘opduiken’ in materialen, ondanks alle wetgeving.” En áls het gebeurt, is ieders grote vraag: wie is aansprakelijk? “Ik merk in de praktijk dat bouwbedrijven zich verantwoordelijk voelen. De gedachte is: wij zijn verantwoordelijk, we lossen het op en laten de verzekeraar de kosten verhalen op de leverancier.”‘De kosten verhalen? Dat gaat zomaar niet.’Asbestschade niet gedekt

En hier zit hem de kneep. “Het is niet vanzelfsprekend dat de leverancier aansprakelijk is voor geleden schade. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de saneringskosten zijn gedekt. Sterker nog, er is nauwelijks een verzekeraar te vinden die deze tegenwoordig nog dekt. Ze vinden de risico’s simpelweg te groot.” Op één uitzondering na: de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Bouwend Nederland. “Die dekt, binnen het kader van de polisvoorwaarden, de opruimkosten en letselschades van werknemers en ex-medewerkers.” Deze collectieve verzekering is er exclusief voor leden van Bouwend Nederland. “Een van de vele goede redenen om lid te worden dus.”


Pleister op de wonde

Wie geen gebruik maakt van deze verzekering, kan zich op andere manieren enigszins ‘indekken’ tegen asbestschades. “Het loont voor grote en kleine bedrijven de moeite om andere verzekeringen en dekkingen uit te pluizen. Wellicht dekken de milieuschade- of opslagverzekering bepaalde kosten. Ik raad bouwbedrijven dan ook aan met hun adviseur om de tafel te gaan en goed uit te zoeken waar eventuele dekkingen voor een pleister op de wonde kunnen zorgen.”

Begin vandaag met deze tips

Het belangrijkste advies van Bastiaan Bus: beschouw een complicatie met asbest altijd als een calamiteit. “Of er asbesthoudende materialen in grondstoffen of andere objecten zitten, vraagt om gedegen onderzoek. Dat kost tijd. Wat bouwbedrijven wél vandaag kunnen doen, is de impact beheersen van een asbestcalamiteit.” Zijn tips:

  1. Schrijf een bedrijfscontinuïteitsplan, zodat de bedrijfsschade beperkt blijft.

  2. Stel een crisiscommunicatieplan op om te zorgen dat beelden en foto’s van een bouwlocatie, compleet met rood-witte afzetlinten, politie en mensen-in-witte-pakken geen eigen leven gaan leiden op sociale media. 

  3. Besteed aandacht aan contracten en lees de leveringsvoorwaarden tot op de letter nauwkeurig na. Het is niet waterdicht, want in uiterste gevallen is er altijd nog de rechter die zich over zaken buigt. Maar het is een begin.

Meer weten? Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over asbest en aansprakelijkheid? Of wilt u uw schadeverzekeringen doornemen met een expert? Neem dan contact op met uw adviseur van Aon Bouw & Infra. Wij helpen u graag met onze kennis over de sector en directe lijnen met Bouwend Nederland. U kunt ook bij ons terecht voor een calamiteitencheck en het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.


Neem contact met ons op


Reageer en deel