Voorkom discussie over inkoop- en leveringsvoorwaarden

Regelmatig voert risico- en verzekeringsadviseur Pim van der Velden bij bedrijven een Risico Inventarisatie & Verzekeringsanalyse uit. “Naast alle bedrijfsmatige risico’s die we signaleren, komen er ook vaak andere opvallende punten terug, zoals contractuele afspraken”, vertelt hij hierover. “Of het nu gaat over leveringsvoorwaarden of afgesproken transportcondities, vaak gaat het hier mis”.

12-04-2018

Welke leveringsvoorwaarden zijn van toepassing?

Pim vertelt over zijn ervaringen: “Leveringsvoorwaarden worden vaak op een verkeerde manier of niet duidelijk van toepassing verklaard. De enige manier om dit goed te doen is ze letterlijk ‘ter handen te stellen’. Vaak verzanden bedrijven in de zogenaamde ‘battle of forms’. U hebt uw offerte net verzonden en binnen 24 uur krijgt u de inkoopvoorwaarden van uw afnemer toegezonden. Welke zijn nu van toepassing? Hierbij geldt: Als u op de juiste wijze uw leveringsvoorwaarden inbrengt, dan gelden deze. Die van de inkopende partij gelden alleen als deze uw voorwaarden expliciet afwijst en zijn inkoopvoorwaarden als enige juiste van toepassing verklaart.”

Leveringsvoorwaarden vs. inkoopvoorwaarden

“Het komt ook voor dat bedrijven (vaak op websites) op al hun overeenkomsten hun leveringsvoorwaarden van toepassing verklaren. Als u zelf de inkopende partij bent is dit laatste juist niet verstandig. Gebruik hiervoor uw inkoopvoorwaarden. Afwijken van uw leveringsvoorwaarden heeft mogelijk ook invloed op de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering.”

"Als u contractueel overeenkomt dat het transportrisico voor uw relatie is, acteer hier dan ook naar en ga dit niet zelf regelen".


En hoe zit het dan met transportcondities?

“Ook op het gebied van transportcondities (incoterms) lijkt een trend waarneembaar.”, vertelt Pim verder. “Veelal leveren producerende bedrijven contractueel ‘af fabriek’. Op zich prima, maar wees consequent. Als u contractueel overeen bent gekomen dat het transportrisico voor rekening en risico is van uw relatie, acteer hier dan ook naar en ga dit niet zelf regelen. Bij een transportschade zal de verzekeraar vragen wat partijen contractueel zijn overeengekomen. Wanneer u hiervan bent afgeweken, kan de verzekeraar de schade afwijzen.”

Wat is er verzekerd wanneer u importeert?

Als u producten importeert, dan gebeurt dit vaak onder CIF-condities. Pim zegt hierover: “Ondernemers zijn zich niet altijd bewust dat de exporterende partij slechts een minimale dekking hoeft te regelen voor het verzekeringsonderdeel. Meestal is er geen dekking voor ‘alle van buitenkomende onheilen’ van toepassing, maar zijn slechts enkele gevaren verzekerd zoals brand, vallen tijdens laden/lossen en een ongeval.” Afhankelijk van het risico, kunt u overwegen een eigen transportverzekering af te sluiten. Bij schade kunt u dan in ieder geval rechtstreeks de verzekeraar aanspreken. Samengevat raadt Pim aan: “Maakt u contractuele afspraken? Wijk daar dan niet zomaar van af. En twijfelt u? Raadpleeg dan uw adviseur.”

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over de het hanteren van transportcondities en leverings- en inkoopvoorwaarden? Neem dan contact met mij op of met met uw adviseur. Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op

Andere veelgelezen artikelen gerelateerd aan dit onderwerp:


Reageer en deel