Waar ligt de basis van een goed continuïteitsplan?

De wereld om ons heen verandert snel. Bedrijven en consumenten wachten niet meer op hun toeleverancier. Indien de producten door een calamiteit niet voorradig zijn, gaan zij elders kijken. We zien een toename in de afhankelijkheid in de gehele keten. Weten waar je terecht kunt als het fout gaat is niet alleen voor je klant van belang, maar zeker ook voor je eigen bedrijf. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek dat 72% van het MKB geen continuïteitsplan heeft.

12-06-2017


Vanuit diverse kanalen vragen klanten ons om hulp vraag bij het opstellen van een continuïteitsplan. Wij kunnen deze hulp bieden, maar de vraag is waar je het beste kunt beginnen? Aanleiding is meestal een brand bij een ander bedrijf op hetzelfde industrieterrein of een brand bij een toeleverancier. Dat geeft altijd stof tot nadenken.

In het eerste jaar na een brand gaat 40% van de bedrijven failliet, in het jaar daaropvolgend nog eens 20%, ondanks dat het merendeel een degelijk verzekeringspakket heeft. Een continuïteitsplan is van belang om direct na een calamiteit door te pakken. Iedere dag langer uit de lucht zijn, kan immers fatale gevolgen hebben. Een continuïteitsplan en een passend verzekeringspakket geven dus nog geen garanties. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Risico-inventarisatie is stap A

Het is van belang om te beginnen met een deugdelijke risico-inventarisatie waarbij alle operationele processen in het bedrijf kritisch onder de loep worden genomen. Enerzijds om vanuit preventie-insteek te voorkomen dat een risico zich voordoet. Anderzijds om de kritische afhankelijkheden van je bedrijf tegen het licht te houden. Wellicht is de impact bij een calamiteit bij je toeleverancier veel groter voor je bedrijfsvoering of wellicht is niet brand maar het datarisico het grootste gevaar.

"Een RI&E is niet voldoende"

Goed risicomanagement gaat dus niet om een RI&E (Risico Inventarisate en Evaluatie) of een veiligheidsplan maar om een integrale benadering van de risico’s van je bedrijfsprocessen. Het is van belang om je personeel te betrekken bij de uitkomsten van de risicoanalyse. Je personeel heeft de voelsprieten om een risico tijdig te identificeren en maatregelen te treffen. Als we terug kijken na een calamiteit zien we vaak dat er al eerder signalen zichtbaar waren. Als het personeel bewust bezig is met risico’s, kunnen calamiteiten voorkomen worden. Je medewerkers kunnen tijdig preventief handelen.

TL-verlichting

Een voorbeeld: wanneer tl-verlichting blijft knipperen worden de elektrische onderdelen in het armatuur overmatig warm. Uiteindelijk kunnen de onderdelen zodanig heet worden dat hierdoor brand ontstaat. Nog brandgevaarlijker zijn buizen met oranje gekleurde uiteinden. Door stijging van de temperatuur van de lampen kunnen de kunststof onderdelen, zoals de lamphouders, kunststof kap of behuizing, tot ontbranding komen. Vaak ligt het aan de starters en niet aan de TL-lamp zelf. Het is van belang de starters/ lampen op tijd te vervangen. Een vervelende klus, vooral wanneer u hiervoor steigers nodig heeft. Hoe gaat het bij uw bedrijf? Worden defecte lampen gesignaleerd door werknemers en tijdig vervangen door de technische dienst? Of moet je hierop gewezen worden tijdens een technische inspectie vanuit de verzekeraar? Een kleine investering in tijd verkleint het risico op brand.

Creëer bewustzijn

Veel calamiteiten ontstaan door menselijk falen. Zeker net zoveel calamiteiten hadden voorkomen kunnen worden door proactief ingrijpen van medewerkers. Het risicobewustzijn bij personeel in het MKB moet verhoogd worden. Veelal is het doen en laten van werknemers gericht op rendement op korte termijn. In mijn volgende blog ga ik hier nader op in.

Van stap A naar B: het continuïteitsplan

Samengevat: Een businesscontinuïteitsplan begint met een goede risico inventarisatie waarbij de focus ligt op preventie. Bewustwording van personeel is daarbij een nog onderschat item. Laat je verzekeringspakket hier vervolgens op aansluiten. Dan zijn we toe aan stap B, het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Mocht het dan toch fout gaan, dan kunt u hier bij een calamiteit op terugvallen.

Wilt u meer weten, dan maak ik graag kennis met u om een toelichting te geven.

Contact

Wilt u direct een specialist spreken? Neem contact op met uw eigen Meeùs risico- en verzekeringsadviseur sector Industrie of contact Meeùs zakelijk, sector Industrie. T: 088 34 34 610 E: industrie@meeus.com.

Foto Jean Pierre Palmen Jean-Pierre Palmen
Risico- en verzekeringsadviseur Industrie
T: +31(0)6 83 62 75 30
E: jeanpierre.palmen@meeus.com


Terug naar het overzicht


Onderwerpen Industrie

Reageer en deel