Wat u écht moet weten over de Wet BeZaVa

U moet als werkgever belangrijke keuzes maken rondom eigenriscodragerschap en verzuimbeleid. Op dit terrein kunt u veel winnen, maar ook verliezen. Maar waar gaat het precies over?

13-02-2018

Wet BeZaVa: Wat is dat?

Letterlijk betekent BeZaVa: de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van Vangnetters. In het verleden werd deze wet ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2013 en geeft u sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om volledig grip te krijgen op 12 jaar financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid van ál uw medewerkers. U was daarvoor al verantwoordelijk voor de vaste medewerkers en hun arbeidsongeschiktheid. Door de wet BeZaVa bent u dat nu ook voor uw flexmedewerkers.

Wat is het risico?

U loopt nu dus ook financieel risico voor uw flexmedewerkers. Dat zijn uw medewerkers met bepaalde tijdcontracten of een oproepovereenkomst. Dit risico ontstaat bij ziekmelding en loopt óók door na het einde van het contract. De medewerker gaat ziek uit dienst en meldt zich bij het UWV voor een Ziektewetuitkering. Hieruit kan een WIA-uitkering volgen. Deze uitkeringen betaalt u in de vorm van gedifferentieerde premie ZW-flex en WGA-flex aan het UWV. Dit is voor een periode van 12 jaar.

Hoe kan ik grip krijgen op het risico?

Door de wet BeZaVa wordt u niet alleen financieel verantwoordelijk. De wet geeft u óók de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het verzuimrisico en de financiële gevolgen. U kunt als werkgever de regie krijgen op het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van ál uw medewerkers. Dat kan door eigenrisicodrager te worden (of te blijven) voor Ziektewet en WGA(-flex en –vast). Tot 1 januari 2017 was dit alleen mogelijk voor Ziektewet en WGA-vast. Nu WGA-vast en –flex zijn samengevoegd kunt u alleen nog voor beide regelingen (WGA-vast en WGA-flex) tegelijk eigenrisicodrager worden.

Ik ben nog geen eigenrisicodrager voor de WGA. En nu?

Wilt u eigenrisicodrager worden voor de WGA? Dat kan per 1 januari of 1 juli van elk jaar. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap dient 13 weken daarvoor door de belastingdienst te zijn ontvangen. Dus voor 1 oktober of 1 april. Om een goede keuze te maken vraagt dat van u als werkgever aandacht en advies. Zeker als u grip en zicht op (de kosten van) uw verzuim wilt hebben is het goed om uw opties onder de loep te nemen. Doe dit ruim op tijd zodat u uw keuze tijdig kunt maken.

Advies bij maken van een keuze?

Wilt u hulp bij het bepalen of u eigenrisicodrager wil worden voor de WGA? We helpen u graag met het maken van de juiste keuze.


Neem contact met ons op


Onderwerpen HR Verzuim Zakelijk

Reageer en deel