Brancheafspraken

Delen is niet mogelijk. Wijzig cookie instellingen

Meeùs is specialist op het gebied van brancheverzekeringen. Wij bundelen onze kennis van verzekeringen met de specifieke ervaringen vanuit de branche. Hierdoor kan Meeùs nóg beter inspelen op complexe, branchekenmerkende vraagstukken.

Samenspraak branches
Onze verzekeringsprogramma's zijn samengesteld in samenspraak met brancheorganisaties en afgevaardigde bedrijven. Ze bevatten een breed scala aan verzekeringen. Van bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen tot branchebrede pensioencontracten en collectieve zorgverzekeringen. Kortom, de ultieme vorm van behoeftegedreven dienstverlening.

Dubbel voordeel
Door gebruik te maken van schaalvoordelen kan Meeùs adequaat inspelen op nieuwe marktontwikkelingen en technologieën. Wij kopen voor leden van brancheorganisaties collectief in bij verschillende verzekeraars. Dit resulteert in scherp geprijsde verzekeringen tegen gunstige voorwaarden. Bovendien profiteert u van constante productontwikkeling.


Branches