NCD Aansprakelijkheid bestuurder en commissaris

De tijd dat een bestuurder een onaantastbare positie bezat en dat een commissariaat een erebaantje was, ligt ver achter ons. Mede door de antimisbruikwetgeving en toenemende claimbewustheid, lopen bestuurders en commissarissen grotere risico’s. Zij kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak maken.

Hoofdelijk aansprakelijk
Hangt het zwaard van Damocles ook boven uw hoofd? Een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement, maar ook om vermeend falend beleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En wie is onfeilbaar? Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken!

Privé-vermogen in het geding
Omdat het privé-vermogen in het geding is, kunnen de consequenties voor de privé-situatie van de bestuurder/commissaris aanzienlijk zijn*. Daarom biedt Meeùs, in samenspraak met het NCD, een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. NCD-leden ontvangen een extra uitgebreide dekking tegen een zeer scherpe premie!

* Dit hangt mede af van de rechtsvorm van uw bedrijf