NCD Dekking BCA verzekering

De verzekering dekt onder andere:

 • Dekking voor bestuurders die bij niet-geconsolideerde bedrijven een bestuursfunctie verrichten
 • Dekking voor 'fouten in de arbeidssfeer' die zich uiten als immateriële schade (de werknemer is daarbij ook verzekerd als hij naast de bestuurder wordt meegedaagd)
 • Extra dekkingen met sublimieten voor de volgende items:
  • oprichter van het bedrijf (voor fouten begaan tijdens het oprichtingsproces)
  • kosten van officieel onderzoek (bijvoorbeeld bij een hoorzitting en parlementaire enquête)
  • rehabilitatiekosten (uitgaven voor p.r.)
  • verzekerbare boetes
 • Ruime norm bij automatische dekking voor nieuwe dochtermaatschappijen (minder dan 50% van de omzet van het bedrijf zelf)
 • Dekking, naast de schadevergoeding, voor de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen aanspraken (ook ongegronde!) van derden. Dit is inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten, tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen!
 • Als de polis niet wordt verlengd:
  • een gratis uitlooptermijn van één jaar
  • de mogelijkheid om tegen extra premie nog drie jaar uitloop te kopen
  • een gratis uitlooptermijn van zes jaar voor voormalige bestuurders en commissarissen

Wilt u de complete dekking en polisvoorwaarden ontvangen? Vraag dan via het contactformulier informatie aan. Vergeet niet te vermelden dat u lid bent van de NCD.