NCD Arbeidsongeschiktheidsrisico voor de ondernemer en de DGA

Staat u als ondernemer wel eens stil bij de consequenties voor u en/of uw bedrijf wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of langdurige ziekte? Het is niet waarschijnlijk dat u genoeg eigen middelen heeft om een eventuele ziekteperiode te overbruggen. Vanuit de overheid bestaat hiervoor geen inkomensvoorziening, waardoor u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet afsluiten.

Welke oplossing biedt Meeùs?
In nauwe samenwerking met de NCD heeft Meeùs een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld met Fortis ASR en De Amersfoortse. Daarbij is - speciaal voor leden van de NCD - een aantrekkelijke doorlopende korting overeengekomen van minimaal 15% op de reguliere premie van de verzekeringsmaatschappij. Deze korting komt bovenop een eventuele instapkorting.

Doordat de premie voor de AOV fiscaal aftrekbaar is vallen uw netto maandlasten lager uit!

Welke voordelen kunt u in de brancheaanbieding aantreffen?

  • Doorlopende korting van minimaal 15%
  • Instapkorting van 30% in het eerste jaar, tenzij u al verzekerd bent bij Fortis of De Amersfoortse
  • Gratis ongevallendekking ter grootte van één keer het verzekerde bedrag bij overlijden en twee keer bij blijvende invaliditeit)
  • Dekking bij ongelukken met motorrijden vanaf 18 jaar;
  • Mogelijkheid om de verzekering iedere drie jaar aan te passen aan het nieuwe inkomen;
  • Mogelijkheid om de no-claimdekking op te nemen (bij uitblijven schade krijgt u korting op de premie)
  • Overstapservice

Het is goed te weten dat de premie voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar is. Uw netto maandlasten vallen daardoor lager uit!