Overstapservice NCD

Bent u verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid bij…

… De Amersfoortse of Fortis?
Meeùs heeft met De Amersfoortse en Fortis de afspraak gemaakt dat u per eerstkomende contractvervaldatum kunt profiteren van de mantelkorting van minimaal 15% op de reguliere premie en de andere voordelen van de mantelovereenkomst! Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is een kopie opsturen van uw laatste polisblad naar Meeùs. Wij verzoeken u om aan te geven of u alleen korting wilt, of een volledig advies. Wij regelen de rest voor u!

… bij een andere verzekeringsmaatschappij?
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen bij een andere verzekeringsmaatschappij dan De Amersfoortse of Fortis? Ook dan is de kans groot dat u gebruik kunt gaan maken van de voordelen die de CBW arbeidsongeschiktheidsverzekering u biedt. Vraag uw Meeùs adviseur om meer informatie.

Wat moet u hiervoor doen?
Wij vragen u ruim voor de contractvervaldatum van uw lopende verzekering naar ons te sturen:

  • het ingevulde inventarisatieformulier (deze kunt u hieronder aanvragen) en
  • de verkorte gezondheidsverklaring (deze kunt u hieronder aanvragen) en
  • een kopie van de polis van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het adres:
Meeùs Doelgroepspecialisten
Afdeling Pensioen & Zorg
T.a.v. Mw. Corine Vork
Postbus 74094
1070 BB Amsterdam


Wij zullen u zo snel mogelijk laten weten of u in aanmerking komt voor de speciaal voor uw branche ingerichte AOV.