Nevedi Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

In deze steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischer werknemers, opdrachtgevers, leveranciers en consumenten. Ondanks dat u uw zaakjes goed voor elkaar heeft wordt de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims alleen maar groter.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is dan ook absoluut noodzakelijk, waarin ook de nodige aandacht is voor productaansprakelijkheid, zelfs met uitbreidingen met betrekking tot groeistoornissen.

Ondernemers in de veevoeder sector hebben te maken met:

  • Snel veranderende economische omstandigheden
  • Kwaliteitssystemen, tracking& tracing en specifieke eisen in de veevoederketen
  • Snelle technologische ontwikkelingen
  • Een breder, complexer, mondialer speelveld
  • Sterke verjuridisering, mede door veranderende wet- en regelgeving.

Het kiezen van de juiste dekking is daarbij van groot belang! Zo bepalen sommige polissen bepalen niet dat de schade moet zijn ontstaan maar moet zijn veroorzaakt, of moet zijn ontstaan en veroorzaakt, binnen de verzekeringsduur. Dit onderscheid is van groot belang daar u bij het (over-/af-)sluiten van een AVB met een dekkingsgat kunt komen te zitten hetgeen uiteraard niet wenselijk is. Men spreekt ook wel van het inlooprisico en het uitlooprisico.

De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren.
De belangrijkste factoren zijn:

  • Omzet, aantal werknemers, soort werkzaamheden
  • Soort producten, soort afnemers
  • Hoogte van de verzekerde bedragen
  • Export (naar welke landen en in welke mate)
  • Hoogte van het eigen risico's

Door de samenwerking met NEVEDI kunnen onze adviseurs u helpen met het juiste advies tegen een uiterst scherpe premie.