Nevedi Arbeidsongeschiktheidsrisico

Arbeidsongeschiktheidsrisico voor de ondernemer en DGA, dat betekent maatwerk!

U voelt zich fit en gezond. Dus staat u er vaak niet bij stil dat u ziek kunt worden of door een ongeval arbeidsongeschikt kunt worden. Maar stel dat u wel iets overkomt. Dan heeft dat grote gevolgen voor uw inkomen en mogelijk het voortbestaan van uw onderneming.

Naast de reserves in het bedrijf is er geen enkele sociale voorziening die een uitkering geeft, totdat de bijstand in zicht komt. Maar dan is alles wel op! De directeur grootaandeelhouder (DGA) die niet onder de sociale verzekeringen valt, is ook ondernemer en komt in dezelfde situatie als de ondernemer.

Nu weten we allemaal dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering, over het algemeen duur is. Het staat echter ook vast dat de kwaliteit van de verzekering pas blijkt als er uitgekeerd moet gaan worden. Krijgt u die uitkering wel en helpt de verzekeraar u met het herstel (re-integratie)?

Met uw brancheorganisatie hebben we een afspraak gemaakt met Fortis ASR en De Amersfoortse. Bekende spelers op het gebied van inkomensverlies en re-integratie. Uiteraard gaan we uit van beroepsarbeidsongeschiktheid, er wordt gekeken in hoeverre u in staat bent uw beroep uit te oefenen.

Wij bieden u gevarieerde oplossingen:

  • Basis: dekking bij een ongeval of bij naam genoemde ziektes
  • Gemiddeld: dekking na ziekte of ongeval, met een uitgebreid eigen risico
  • Top: dekking na ziekte of ongeval, met een beperkt eigen risico

Welke voordelen kunt u in de brancheaanbieding aantreffen?

  • gratis ongevallen dekking ter grootte van 1 keer het verzekerde bedrag bij overlijden en 2 keer bij blijvende invaliditeit;
  • dekking voor motorrijden, ongeacht uw leeftijd;
  • u kunt de verzekering regelmatig aanpassen aan het nieuwe inkomen (optierecht);
  • de mogelijkheid om de no-claimdekking op te nemen (geen schade-uitkering dan korting op de premie);
  • overstapservice (weinig medische waarborgen als u reeds verzekerd bent);
  • u komt in aanmerking voor de instapkorting startend bij 30%, tenzij u reeds verzekerd bent bij Fortis of De Amersfoortse. Daarnaast is voor een ieder de doorlopende korting.

Met Fortis en De Amersfoortse zijn wij een aantrekkelijke doorlopende korting overeengekomen van minimaal 15% in aanvulling op de instapkorting, voor een ieder die gebruik kan maken van de mantelafspraak.

Medische beoordeling maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure. Als u reeds verzekerd bent maken we het u makkelijker door middel van de overstapservice.

Het is goed te weten dat de premie voor deze verzekering aftrekbaar is. Uw netto maandlasten komen daardoor nog lager uit!