Nevedi Ongevallenverzekering

U kunt voor uw werknemers een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Hiermee geeft u ze een goede extra secundaire arbeidsvoorwaarde tegen een lage prijs. Bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval volgt een uitkering afhankelijk van het salaris. De dekking is wereldwijd en 24 uur per dag. Het ongeval hoeft dus geen relatie met het werk te hebben.

U kunt de uitkering geheel ten goede aan de werknemer of zijn/haar nabestaanden laten komen of ervoor kiezen om de uitkering (gedeeltelijk) aan uw bedrijf te laten doen. In het laatste geval kunt u de uitkering gebruiken voor uw eigen extra kosten of voor bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek.

Ook oproep-, vakantie- uitzendkrachten en gezinsleden van de directie die (af en toe) meehelpen in het bedrijf kunt u meeverzekeren tegen beperkte verzekerde bedragen.

Voor Nevedi-leden gelden door speciale mantelafspraken zeer scherpe tarieven.