Nevedi Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Sinds het "Arena" arrest van de Hoge Raad in januari 2001 kunnen werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen voor hun letselschade of zaakschade als zij zelf een verkeersongeval met een motorrijtuig veroorzaken, dus ook als dat ongeval met een brommer of heftruck gebeurt.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) sluit schade door motorrijtuigen standaard uit en de motorrijtuigpolis sluit schade uit die wordt geleden door de bestuurder. Hierdoor ontstaat een gat in de verzekeringsdekking van werkgevers. Daar de schade aanzienlijk kan zijn is het wenselijk dat werkgevers dit gat in de dekking opvullen.

Voor deze soort aansprakelijkheid is de Wegamverzekering voor NEVEDI leden ontwikkeld.