Nevedi Werkmaterieelverzekering

De bedragen die u als ondernemer investeert in bijvoorbeeld vorkheftrucks, kranen, bulldozers etc. worden steeds groter. Ook steeds groter wordt schade aan het werkmaterieel of het risico als dit materieel niet of niet goed functioneert.

Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat er geen aansprakelijkheidsdekking nodig is wanneer het werkmaterieel zich alleen op het eigen terrein bevindt. Deze veronderstelling is niet juist. Sterker nog, al uw zelf-rijdende materiaal dient verplicht verzekerd te worden. Voor al deze risico's hebben wij een passende oplossing, de veelzijdige werkmaterieelverzekering.

Deze verzekering dekt schade aan of met werkmaterieel veroorzaakt. U kunt daarbij denken aan tractoren, dumpers, loaders, vorkheftrucks e.d. maar ook allerhande hijsobjecten. Daarbij is schade aan eigen goederen gratis meeverzekerd tot de verzekerde waarde van het verzekerde object. Deze limiet kan verhoogd worden.

Welke soorten schade kunt u verzekeren

  • Casco dekking
  • Schade aan het materieel zelf
  • Aansprakelijkheidsdekking
  • Schade toegebracht met het verzekerde voertuig aan personen en goederen
  • Extra kostenverzekering
  • Kosten die moeten worden gemaakt om het werk door te laten gaan na schade (bv het huren van vervangend materieel)