Nevedi WGA Eigenrisicodragerschap

Met uw verzuimverzekering voor Nevedi-leden regelt u een perfecte oplossing voor de eerste twee ziektejaren. Maar wat als uw werknemer daarna nog steeds niet (volledig) aan de slag is? Dan kunt u nog tien jaar te maken krijgen met wettelijke verplichtingen. Ook hiervoor heeft Meeùs speciaal ten behoeve van de leden van de Nevedi een oplossing die zowel u als uw mensen veel te bieden heeft. Financiële zekerheid én perspectief op re-integratie.

Is uw werknemer 35 tot 80% arbeidsongeschikt – of meer dan 80% met kans op (gedeeltelijk) herstel – dan geldt de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA), die ook voor u rechtstreeks financiële gevolgen heeft.

De WGA-uitkeringen worden door de werkgevers gefinancierd. U betaalt hiervoor aan het UWV een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die gebaseerd is op de situatie in uw bedrijf: de loonsom en de instroom in de WGA. Tegelijkertijd bent u nog steeds verplicht om samen met uw medewerker te blijven werken aan re-integratie. Pas na tien jaar telt deze werknemer niet meer mee voor de bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde premie. Zijn uitkering wordt dan gefinancierd vanuit de basispremie.

Voor een werknemer die onder de WGA valt, heeft u in principe te maken met het UWV. Zowel voor alle financiële aspecten als de wettelijke re-integratiemaatregelen. Maar u kunt er ook voor kiezen “eigen risicodrager” te worden. U betaalt dan aan het UWV geen gedifferentieerde premie meer en brengt de uitkerings- en re-integratieverplichtingen onder bij de verzekeraar. De WGA-Eigenrisicodragersverzekering biedt u hiervoor een uitstekende oplossing, gedurende de volledige periode van tien jaar. U profiteert van een gunstige premie en financiële stabiliteit. Anders dan bij het UWV wordt u bij de verzekeraar namelijk niet “beboet” met een hogere premie als er meer mensen arbeidsongeschikt raken.

De WGA-Eigenrisicodragersverzekering kan onderdeel zijn van het Verzuim Totaalpakket en dekt de uitkeringslasten gedurende een periode van 10 jaar. Na deze 10 jaar betaalt het UWV de kosten van WGA-uitkering door. Bovendien ondersteunt de verzekeraar u om de arbeidsongeschikte medewerker indien mogelijk weer aan het werk te helpen.

Samen met de verzuimverzekering heeft u de mogelijkheid een ijzersterke combinatie te creëren die u louter (financiële) voordelen biedt.

Het is veelal niet raadzaam om tot het eigenrisicodragerschap over te gaan op het moment dat u (ex-) werknemers heeft die ziek zijn of een WGA-uitkering krijgen. De (toekomstige) uitkering die het UWV aan deze werknemers zal (gaan) verstrekken, komt bij overgang naar het eigenrisicodragerschap namelijk voor rekening van de werkgever. De verzekeraar neemt deze uitkeringen NIET over. Toch kan de overgang met (een) zieke werknemer(s) u evengoed voordelen bieden. Als u op dit moment geen (dreigend) langdurig verzuim heeft, staat u sowieso niets in de weg om over te stappen. Wij informeren en begeleiden u graag.