Nevedi WIA-excedent

De WIA betreft alleen het inkomen tot de grens van het SV-loon. Als een werknemer meer verdient dan deze grens, is het meerdere inkomen bij arbeidsongeschiktheid niet afgedekt via het sociale stelsel. Arbeidsongeschiktheid heeft voor deze werknemers nog grotere financiële gevolgen.

Een WIA-excedentverzekering geeft een uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voor het inkomen boven het SV-loon. Doel van deze verzekering is om een deel van de inkomstenderving als gevolg van ziekte of ongeval op te vangen.

Het is mogelijk een aanvulling te verzekeren van 70%, 75% of 80% van het inkomensdeel boven het maximum jaarloon.