Nevedi Ziektewet en Eigen Risicodragen

Als ondernemer wilt u natuurlijk het liefst dat uw mensen aan het werk zijn, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over ziekte, arbeidsongeschiktheid en het voorkomen daarvan. Tegelijkertijd wilt u wel aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en de financiële consequenties beperken. Bij Meeùs bent u als lid van de Nevedi aan het juiste adres voor één geïntegreerde oplossing.

Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. Al was het alleen maar vanwege de financiële verplichtingen die de overheid u oplegt. Daarmee heeft u niet alleen de eerste twee ziektejaren te maken, maar ook nog eens tien jaar daarna. Voor beide periodes kunnen wij u één complete oplossing bieden tegen zeer aantrekkelijke manteltarieven en voorwaarden. Zo heeft u financiële zekerheid voor zowel ziekte als arbeidsongeschiktheid voor een periode van 12 jaar.

Daarnaast verlangt de overheid ook dat u zich inspant om verzuim te beperken en dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers zo veel mogelijk aan het werk houdt. Hiervoor biedt de Nevedi-mantel een geïntegreerd pakket ondersteunende diensten die naadloos op elkaar aansluiten. De mantel gaat hierin zelfs nog een stap verder want u wilt uiteraard ook voorkomen dat uw werknemers uitvallen.

Naast de Verzuimverzekering en de WGA-eigenrisicoverzekering biedt de totaaloplossing u nog meer voordelen:

  • Preventie en Rechtsbijstand om te voorkomen dat uw werknemers uitvallen;
  • Actieve arbo- en verzuimbegeleiding om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen;
  • Re-integratieondersteuning;
  • Budget voor de vergoeding van de re-integratiekosten;
  • Een persoonlijke VerzuimCoach voor een pro-actieve ondersteuning;
  • Ziek- en hersteldmelding via internet, waarmee alle betrokkenen direct worden geïnformeerd;

Als u slechts behoefte heeft aan bepaalde onderdelen, dan kan dat ook.

Modernisering van de Ziektewet
Op 2 oktober 2012 is het wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) aangenomen.

Wilt u meer weten over waarom deze wet is aangenomen en wat deze wet inhoudt? In het artikel hieronder leggen wij u graag uit wat het voor u en voor uw (voormalige) werknemers betekent.