NRK-Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen is door de jaren heen alleen maar verscherpt. Een bestuurder of commissaris is in veel gevallen zelf aansprakelijk voor zijn handelingen. Deze aansprakelijkheid kan niet worden overgedragen aan de rechtspersoon uit naam waarvan deze worden uitgevoerd. Ook stapt men sneller naar de rechter in geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of zelfs al bij een vermoeden hiervan.

Bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk
Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. De gevolgen voor de privésituatie van de bestuurder/commissaris kunnen aanzienlijk zijn, omdat het privévermogen in het geding is.

NRK-leden profiteren via Meeùs van een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen met een zeer scherpe premie en een extra ruime dekking.

Deze verzekering biedt:

  • Bescherming van het privévermogen van de bestuurder en commissaris;
  • Behalve huidige, zijn ook toekomstige en voormalige bestuurders en commissarissen meeverzekerd gedurende de looptijd van de polis;
  • Kosten voor verweer en overige kosten krijgt u voorgeschoten;
  • Wereldwijde dekking;
  • Dekking voor ‘fouten in de arbeidssfeer’ die zich uiten als immateriële schade.

Uitstekende oplossing met voordeel via uw branchevereniging
Meeùs geeft u graag advies op maat. Dankzij de samenwerking met NRK profiteert u bovendien van verzekeringsoplossingen met uitstekende premies en voorwaarden.