NVG Creditmanagement groothandel

Het Nederlandse bedrijfsleven schrijft jaarlijks een bedrag van ruim 2,8 miljard euro af wegens oninbare vorderingen. Ook leden van het NVG en de aangesloten brancheorganisaties worden hiermee geconfronteerd! Dit is erg vervelend, want uw zakelijke successen hangen nauw samen met de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van uw afnemers. U kunt nog zoveel afzetten, als u te laat of helemaal niet wordt betaald dan houdt het een keer op.

Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal faillissementen het gevolg is van niet-betalende afnemers. Vaak geldt: hoe drukker en succesvoller de ondernemer, des te minder tijd hij besteedt aan debiteurenbeheer. Hoe zit dat met u? Heeft u beleid op dit terrein opgesteld, of vertrouwt u op het eerlijke gezicht van uw klanten? Wat doet u als de betalingstermijnen langzaam maar zeker steeds verder oplopen?

Geldstromen beheersen, financiële risico’s beperken
Creditmanagement  ondersteunt u bij het versnellen en veiligstellen van de debiteurengeldstromen, waardoor de liquiditeitspositie van uw organisatie flink kan verbeteren. Dit is uiterst belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming! Onder creditmanagement vallen verschillende instrumenten:

  • Kredietverzekering
  • Debiteurenfinanciering (factoring)
  • Debiteurenbeheer
  • Incasso
  • Kredietinformatie

Al bij een laag percentage afboekingen kan creditmanagement u winst opleveren. Welke instrumenten voor ú interessant zijn, hangt af van verschillende factoren, zoals uw organisatie, activiteiten en risico’s. Maatwerk is dus een eerste vereiste. Onze specialisten helpen u graag bij het samenstellen van een passende oplossing.

Belangrijkste voordelen voor u:

  • Verbetering van de liquiditeitspositie van uw bedrijf
  • Veiliger zakendoen en meer financiële armslag

Meeùs Credit Management
Meeùs onderkent het belang van goed creditmanagement binnen de groothandel en heeft een specialistische afdeling om haar klanten op dit terrein te adviseren en te begeleiden.