NVG Verzuimverzekering groothandel

Iedere groothandel krijgt vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Vervelend voor uw zieke werknemer én voor u. Ziekteverzuim gaat immers ten koste van de productiviteit. U bent bovendien wettelijk verplicht om twee jaar loon door te betalen. Daarnaast zult u voor vervangend personeel moeten zorgen. Gelukkig kunt u zich tegen dit soort financiële risico’s verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten.

Speciaal voor de leden van het NVG en de aangesloten brancheorganisaties heeft Meeùs het Verzuim Totaalpakket tot stand gebracht: een totaalconcept voor verzuimverzekering, arbodienstverlening en re-integratie. U krijgt één loket voor uw verzuimbeleid. Dit bespaart u kosten en tijd. Het Verzuim Totaalpakket sluit optimaal aan bij de vangnetregeling uit de Arbowet. Het combineert de conventionele verzuimverzekering (eigen risico in dagen) met arbodienstverlening en re-integratie.

Ook heeft Meeùs oplossingen voor de gevolgen van de wet Modernisering van de Ziektewet. We inventariseren en analyseren uw risico´s. We brengen deze overzichtelijk voor u in kaart en geven u verzekeringsadvies op maat.

Kenmerken Verzuimpakket

 • Vergoeding loondoorbetalingsplicht
 • Nauwe samenwerking met arbodiensten en re-integratiebureaus
 • Ruimte vergoeding reïntegratiekosten
 • Casemanagement
 • Waar nodig: inschakeling van voorzieningen en interventies

Voordelen

 • Scherpe premies door collectieve inkoop
 • Extra premiekorting mogelijk via bonus-malus regeling
 • Wachtlijstbemiddeling
 • Poortwachtergarantie
 • Claimgarantie
 • Eenvoudige administratie

Uitbreiding
U kunt de verzuimverzekering desgewenst uitbreiden met de volgende modules:

 • Arbodienstverlening: speciale afspraken en kortingen
 • WGA-Eigenrisicodragersverzekering
 • WIA-Bodemverzekering
 • Verhaalsrechtsbijstand