NVG WGA eigenrisicodragerschap groothandel

Wilt u besparen op uw werkgeverslasten én de kwaliteit van uw inspanningen op het gebied van re-integratie verbeteren? Dan is het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een interessante mogelijkheid.

Wat is het eigenrisicodragerschap?
Als eigenrisicodrager kiest u ervoor om de eerste tien jaar niet meer te verzekeren bij het UWV, maar bij een private verzekeraar. U hoeft dan geen gedifferentieerde WGA-premie meer te betalen aan het UWV, waardoor u kosten bespaart. Speciaal voor de leden van het NVG en de aangesloten brancheorganisaties heeft Meeùs een Collectieve WGA-Verzekering Eigen Risico tot stand gebracht. Als lidbedrijf kunt u gebruik maken van dit aanbod en profiteren van de gunstige premie en voorwaarden.

Moment van uitstappen
Vanaf 2007 is de periode van eigenrisicodragen tien jaar. Het uitstapmoment ligt op 1 januari of 1 juli van ieder jaar. Opzegging bij de belastingdienst moet drie maanden voor de uitstapdatum plaatsvinden, dus voor 1 oktober of voor 1 april van ieder jaar.

Of het in uw geval verstandig is om uit te stappen, hangt af van een aantal factoren binnen uw bedrijf. Wij adviseren u graag bij het maken van een zorgvuldige afweging.

Om per 1 januari over te stappen van het UWV naar een verzekeraar dient u de belastingdienst hiervan uiterlijk 1 oktober (na overleg met uw OR) schriftelijk op de hoogte te stellen. Uittreden per 1 juli is eveneens mogelijk. In dat geval stelt u de belastingdienst uiterlijk 1 april schriftelijk op de hoogte.