WTG Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WEGAM)

Sinds het "Arena" arrest van de Hoge Raad in januari 2001 kunnen werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen voor hun letselschade of zaakschade die zij als bestuurder van een motorrijtuig hebben opgelopen door een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Het maakt daarbij niet uit welk motorrijtuig werd bestuurd. Het kan een eigen auto zijn of een leaseauto, maar ook een heftruck, een tractor of zelf een bromfiets.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) sluit schade door motorrijtuigen standaard uit en de motorrijtuigpolis sluit schade uit die wordt geleden door de bestuurder. Hierdoor ontstaat een gat in de verzekeringsdekking van werkgevers. Aangezien de schade aanzienlijk kan zijn, is het wenselijk dat werkgevers dit gat in de dekking opvullen.

De leden van de WTG kunnen gebruik maken van de WTG-WEGAM-verzekering.