WTG Ongevallenverzekering

Een ongeval kan leiden tot hoge uitgaven. De collectieve ongevallenverzekering van Meeùs verzacht niet het lichamelijke, maar wel het financiële leed. De verzekering biedt een eenmalige uitkering, wanneer er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering is voor alle leden van de WTG.

Uitgebreide dekking
De ongevallenverzekering voor de technische groothandel geldt voor alle werknemers, inclusief directie, die in loondienst zijn. De dekking is van kracht over de hele wereld, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. U bent dus ook verzekerd wanneer u thuis bent of op vakantie. Ook oproep-, vakantie- en uitzendkrachten en gezinsleden van de directie die meehelpen in het bedrijf, kunt u meeverzekeren tegen beperkte verzekerde bedragen.

Belangrijke pluspunten

  • Cumulatieve dekking: hogere uitkering bij blijvende invaliditeit dan bij een reguliere ongevallenverzekering
  • Een eventuele uitkering wordt 50/50 verdeeld over uw bedrijf en over de getroffen medewerker
  • Scherp tarief
  • De premie is, als bedrijfskostenfiscaal, aftrekbaar
  • Repatriëringkosten zijn meeverzekerd tot maximaal €5.000,- (secundaire dekking)
  • Whiplash is gedekt (maximale uitkering 5%)
  • Cosmetische plastische chirurgie is gedekt tot €5.000,- per ongeval (secundaire dekking)
  • Tandheelkundige kosten zijn gedekt tot €1.000,- per ongeval (secundaire dekking)