Brandveiligheid in uw hotel: wij ontzorgen u

Als hoteleigenaar doet u alles om brand te voorkomen. U zorgt preventief voor een schone en veilige werkomgeving. Ook zorgt u voor tijdig onderhoud en inspectie van elektrische apparaten, en voor brandwerende en preventieve maatregelen voor rookkanalen en sprinklers. De eisen die de overheid stelt aan brandveiligheid zijn steeds strenger geworden. In navolging van de overheid zien we dat ook de verzekeraars strenger in hun voorwaarden worden als het gaat om brandveiligheid. Met de brandveiligheids- en calamiteitenservice van Meeùs bent u hierop voorbereid en bespaart u veel tijd en geld.

Wat houdt onze brandveiligheidsservice in?

Uw vaste adviseur kent uw branche en is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over brandveiligheid. Met onze service nemen we u de zorgen uit handen. We zorgen ervoor dat:

 • u helderheid heeft over de richtlijnen van overheid en verzekeraars
 • er een duidelijke planning is voor onderhoud en inspecties binnen uw bedrijf
 • u weet of de aanwezige brandveiligheidsmaatregelen toereikend zijn
 • uw medewerkers op de hoogte zijn van de richtlijnen en hun verantwoordelijkheden
 • u weet wat te doen tijdens de eerste 48 uur na een calamiteit
 • u een goede, betaalbare brandverzekering afsluit die past bij uw risico’s

De brandveiligheidsservice levert u financieel voordeel op en geeft u zekerheid over toekomstige investeringen en wettelijke verplichtingen. Daarmee creëert u ruimte om te ondernemen. Wilt u meer informatie over brandveiligheid of over onze service? Onze adviseurs staan voor u klaar.

Hoe helpen we u met onze calamiteitenservice?

Onze experts helpen u te bepalen welke maatregelen u preventief kunt nemen om de impact van een brand te beperken. Denk aan:

 • uitwijkmogelijkheden kort na de brand
 • de herbouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan
 • een impactanalyse van de vervangbaarheid van specifieke bedrijfsmiddelen

Bent u eigenaar of huurder van uw pand? Weet wat u verzekert

Wanneer u eigenaar bent van het hotelpand, dan verzekert u dit tegen schade met een opstalverzekering. Daarmee verzekert u schade aan uw pand als gevolg van:

 • brand
 • ontploffing
 • blikseminslag
 • water- en stormschade (optioneel)

Bent u huurder van uw pand? Dan raden wij een inventaris- of huurderbelangverzekering aan. Heeft u bijvoorbeeld zelf een nieuwe keuken laten bouwen? Dan valt de verbouwing niet vanzelf onder de opstalverzekering van de eigenaar. Deze verzekert u daarom zelf.

Brand geblust. En dan?

Een ondernemer staat na een grote brand voor enkele belangrijke vragen. Ga ik herbouwen? Mag dat op deze plek? Kan ik snel ergens anders heropenen? Uw bron van inkomsten is tijdelijk ernstig verstoord, dus u wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. De kosten van uw personeel en uw hypotheek lopen immers gewoon door. Een brandverzekering biedt u geen dekking voor deze kostenposten. Mede om deze reden bestaat 60% van alle bedrijven na een grote brand na 3 jaar niet meer. Een bedrijfsschadeverzekering dekt uw vaste kosten en de niet ontvangen nettowinst. Geen overbodige luxe dus.

Drie tips over brandveiligheid

 1. Maak een overzicht van alle elektrische apparaten en installaties en geef hierbij aan wanneer het onderhoud gepland is. 
 2. Laat elektrische apparaten en installaties keuren door een onafhankelijke inspecteur, dit is niet uw installateur.
 3. Zorg ervoor dat iedere nieuwe en/of tijdelijke medewerker snel op de hoogte is van de afspraken rondom brandveiligheid.
Wilt u meer tips? Download dan de checklist Brandveiligheid.

AREPA

Samenwerking met AREPA

Meeùs werkt op het gebied van brandveiligheid en arbeidsveiligheid nauw samen met AREPA Nederland, een toonaangevende technische service-organisatie. 

De adviseurs van AREPA Nederland zijn gespecialiseerd in inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties, machines en apparatuur. Zij verzorgen trainingen en advieswerkzaamheden in het kader van elektrische- en arbeidsveiligheid. Ook voert AREPA reconditionerings werkzaamheden uit aan machines en elektronica na calamiteiten. 

Service en contact