Meeùs, de risicoadviseur en kennispartner voor FME-leden

Inzicht in bedrijfsmatige risico’s is voor u als ondernemer belangrijk. Alleen zo kunt u de juiste maatregelen nemen om uw risico’s te beheersen. Meeùs is daarbij uw risicoadviseur én kennispartner. 


Al jarenlang werken wij intensief samen met FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daardoor weten wij wat er speelt binnen uw branche, en beschikken wij over de expertise en ervaring om u echt verder te helpen. Wij dragen met goed advies bij aan uw bedrijfsdoelstellingen, en ontzorgen u in uw risico’s.   Zo kunt u doen wat u graag wilt doen: ondernemen.

Voordelen die Meeùs u biedt als lid van FME

  • Korting op bedrijfsrisico-inventarisatie en verzekeringsanalyse
  • Voordeel op financieel advies voor werknemers bij reorganisatie
  • Kortingen op meerdere, particuliere verzekeringen
              FME logo kleine
Ketenafhankelijkheid

Scan: uw verzuimbeleid snel en eenvoudig in kaart

Als ondernemer wilt u een effectief verzuimbeleid binnen uw onderneming. Maar hoe weet u of uw beleid succesvol is? Speciaal voor leden van FME heeft Meeùs een Employee Benefits Scan ontwikkeld. Met deze scan brengt u de opbouw van het verzuim binnen uw bedrijf in kaart.

Zo krijgt u advies op maat over uw verzuim

Wij beoordelen uw risicobereidheid, en zetten uw gegevens af tegen die van uw branchegenoten. Zo weet u welk type verzuim bij u, positief of negatief, afwijkt van het gemiddelde binnen uw branche. Daarnaast controleren we of de bepalingen in uw CAO en uw arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met wettelijke regelingen op het gebied van Inkomen & Zorg. Tot slot krijgt u adviezen hoe u verzuim beheerst, en ziet u of uw huidige verzekeringspakket aansluit op uw verzuimbeleid.

De EB-scan is relevant en beschikbaar voor leden van FME met een loonsom vanaf € 5.000.000.


Industrie

Whitepaper: vitaliteit, hype of bittere noodzaak?

In deze whitepaper leest u waarom vitaliteit de sleutel is naar het voorkomen van arbeidsuitval. Uw werknemers vitaal houden wordt absolute noodzaak. Lees hoe u dit succesvol realiseert.


Verzekeringen speciaal voor FME-leden

Zorgverzekering

Gezonde, vitale en gemotiveerde medewerkers zijn van essentieel belang. Als uw medewerkers toch ziek worden, zijn zij met de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea uitstekend verzekerd voor ziektekosten en de benodigde zorg.

Voordelen voor uw medewerkers

  • Kortingen op de basis-, tandarts- en aanvullende verzekering 
  • Extra vergoedingen bij aanvullende verzekering, zoals health check of extra behandelingen fysiotherapie
  • Ruime keuze in zorgverleners vanaf het zorgpakket Basis Zeker 

Ongevallenverzekering

Wanneer u blijvend letsel oploopt, betekent dat vrijwel zeker een forse inkomensdaling. De ongevallenverzekering biedt een eenmalige uitkering wanneer een werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt.

Voordelen voor uw medewerkers

  • 24-uurs werelddekking, zowel binnen als buiten de beroepsuitoefening
  • Grote groep meeverzekerden, zoals uitzendkrachten, bezoekers en gasten
  • Premie is fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten
  • Extra dekkingen voor onder andere omscholingskosten of plastisch chirurgie

Service en contact