Eigenrisicodragen voor de Ziektewet en de WGA

Wilt u besparen op uw werkgeverslasten, uw verzuim terugdringen én de kwaliteit van uw re-integratie-inspanningen verbeteren? Dan kunt u zich privaat verzekeren. U bent dan niet meer verzekerd bij het UWV, maar bij een private verzekeraar die Aon voor u selecteert.

Meer hierover leest u in onze brochure Modernisering Ziektewet(BeZaVa) en WGA vast – flex.

We helpen u graag bij het maken van uw keuze

Bewust omgaan met uw risico's betekent: beheersen waar het kan en verzekeren wanneer nodig. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze. Aan de hand van maximaal vier korte vragen geven wij u richting bij het maken van de juiste keuze. Of u nu al eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet bent of niet.

Aon heeft met diverse doelgroepen afspraken gemaakt over de Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragersverzekering. Ook over de bijbehorende dienstverlening. Het is mogelijk dat uw bedrijf onder één van de onderstaande doelgroepen valt. Door op de betreffende doelgroep te klikken kunt u meer lezen over de mogelijkheden.


Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers vereist de situatie specifiek en nauwkeurig advies. Lees hierover meer en neem contact met ons op.

Service en contact