Bouwend Nederland Verzekeringen

Van een Constructieverzekering tot voordelige verzekeringen voor uw medewerkers, Bouwend Nederland biedt in samenwerking met Aon een uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten aan. Hieronder treft u een volledig overzicht van verzekeringen specifiek op maat samengesteld voor de Bouwsector.

Wij helpen u met de volgende verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor zelfstandigen en DGA's

Met de professionele ondersteuning door Aon bent u verzekerd van een juist advies voor het afdekken van inkomensderving door ziekte of een ongeval.

Uw voordeel

 • Kosteloze scan voor premie-indicatie
 • 5% korting op het adviestraject
 • 5% korting op de AOV-servicepakketten van Aon
 • Scherpe netto-premiestelling op uw AOV door inkoopkorting van Aon
 • AOV laten doorlopen tot AOW-leeftijd vaak mogelijk
 • Advies op afstand; makkelijk en scheelt u tijd en geld
B&U Constructieverzekering

Unieke verzekering van het werk

De doorlopende constructieverzekering is volledig toegespitst op uw dagelijkse bouwpraktijk met een aantrekkelijke premie en kent unieke aanvullende dekkingen.

Uw voordeel

 • De meest uitgebreide polisvoorwaarden
 • Scherpe premiestelling
 • Geen meldingsplicht bij heien, bemalen etc.
 • Unieke aanvullende dekkingen
 • Extra voordeel bij intelligente (camera)beveiliging/preventiemaatregelen
 • Vangnetregeling voor contractuele verzekeringseisen
 • Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmateriaal
MKB Pakketpolis

Brand-, werkmaterieel-, auto- en milieuverzekeringen

Voorkom aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen

Naast financieel combinatievoordeel helpt dit bouwspecifieke pakket u ook om aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen te voorkomen bij algemene risico's.

Uw voordeel

 • Onderscheidende bouwspecifieke dekkingskenmerken en oplossingen
 • Zeer scherpe tarieven
 • Één aanspreekpunt voor al uw schadeverzekeringen
 • Gemak door eenvoudige opzet
 • Dekkingen veel ruimer dan gemiddelde brandverzekeringen (bijv. inductie en wateraccumulatie)
Ontwerpverzekering

Dek uw ontwerprisico's af

Deze verzekering dekt uw ontwerprisico's af en is aanvullend op eventuele andere verzekeringen zoals de AVB- en CAR-verzekering.

Uw voordeel

 • Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit)
 • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting, bedrijfsschade etc
 • Dekking voor inlooprisico
 • Advies door ontwerpspecialisten
Privé-verzekeringen voor medewerkers

Aon Personeelsverzekeringen

Met Aon biedt u uw medewerkers een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaardein de vorm van een aantrekkelijk verzekeringspakket.

Uw voordeel

 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zonder extra kosten
 • Aon helpt u met het communiceren van de regeling en minimaliseert het werk voor u
 • Gepersonaliseerde werkgevers webpagina t.b.v uw medewerkers
 • Interessant kennismakingsaanbod voor uw medewerkers
Verzuimverzekering De Goudse

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzekerd

Deze verzekering biedt u de mogelijkheid uw tweejarige loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

Uw voordeel

 • Scherpe tarieven en transparante premietabellen
 • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket
 • Aanzienlijke korting op het Bouwend Nederland Verzuimloket. U betaalt slechts € 81,- per werknemer per jaar
 • (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos meeverzekerd
 • Tot 7% extra pakketkorting op uw premie als u ook de WGA-, de ZW-eigenrisicoverzekering of de Ongevallenverzekering Collectief afsluit
 • € 1.250,- preventiebudget per dreigend zieke werknemer
 • € 4.000,- re-integratiebudget per ziektegeval bij de Verzuimverzekering Conventioneel in combinatie met arbodienstverlening van ArboDuo
 • 100% vergoeding Bouwend Nederland Social Support
WIBON Helpdesk

Ondersteuning bij voorkomen en afwikkelen van graafschade

De nieuwe WIBON (Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) is per 1 juli 2018 gewijzigd. Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt de leden bij de vertaalslag naar de praktijk en bij schadeclaims in het kader van de WIBON.

Uw voordeel

 • Gratis 1e lijns telefonische ondersteuning
 • 2e lijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
 • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen
 • In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland alle advocaatkosten
Zorgverzekering Zilveren Kruis

Zorgverzekering met arbeidsgerelateerde zorg

De mantelovereenkomst met Zilveren Kruis kent scherpe premies en uitgebreide voorwaarden voor uw medewerkers. Voor u als werkgever is de arbeidsgerelateerde zorg interessant.

Uw voordeel

 • 10% korting op de basisverzekering
 • 17% korting op de aanvullende verzekeringen
 • 15% korting op tandartsverzekeringen en het Vitaal pakket
 • Kinderen t/m 17 jaar ontvangen gratis het meest uitgebreide aanvullende pakket van de ouders
 • Extra vergoedingen voor werknemers met o.a. dekkingen voor fysio- en ergotherapie, brillen en contactlenzen, leefstijltrainingen en online (zelfhulp)modules bij psychische klachten
 • De Zorgcoach helpt onder andere bij wachtlijstbemiddeling, vragen over en voor mantelzorgers en het vinden van de beste zorgverlener

Voor de werkgever

 • 25% korting op gezondheidsoplossingen met Present!
 • Gratis toegang tot gezondheidsoplossingen met Present! Light
B&U Aansprakelijkheidsverzekering

Meest uitgebreide dekking van uw aansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt u, uw bedrijf en uw medewerkers tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit uw bedrijfsvoering.

Uw voordeel

 • De meest uitgebreide polisvoorwaarden
 • Scherpe premiestelling
 • Diverse onderscheidende dekkingen die elders veelal zijn uitgesloten of beperkt
 • Asbestdekking tot € 500.000,-
 • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV)
 • Schade door gebruik drones meeverzekerd
Infra Verzekeringspakket

Ontwikkeld voor en door infrabouwers

Dit unieke verzekeringspakket is toegespitst op de dagelijkse praktijk van infrabouwers met advies en schadebehandeling door infraspecialisten.

Uw voordeel

 • Ruime dekking tegen scherpe premie
 • Ondersteuning door schadebehandelaars met uitgebreide kennis van kabel- en leidingschaden en tijdelijke verkeerssituaties
 • Diverse onderscheidende infra¬≠specifieke dekkingen, die elders meestal zijn uitgesloten of beperkt
 • Standaard dekking voor aanspraken op basis van art. 7:611 BW, inclusief motorrijtuigen (zorgplicht werkgever)
 • Vangnetdekkingen werkmaterieel en voertuigen derden (zoals onderaannemers en verhuurders)
 • Speciaal ontwikkeld voor en door infrabouwers
Ongevallenverzekering

Verzekering bij overlijden of blijvende invaliditeit

Deze verzekering biedt een 24-uursdekking aan uw medewerker en keert uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval, ter aanvulling op de cao-BTER.

Uw voordeel

 • Verzekerde bedragen conform de cao-ongevallenregeling
 • € 25.000,- bij overlijden
 • € 50.000,- bij blijvende invaliditeit
 • Geen uitsluiting gevaarlijke sporten als amateur
 • Er geldt een minimumpremie van € 100,- per bedrijf / per jaar
 • Deze uitkering is bedoeld voor de opvang van de eerste kosten, maar biedt geen volledige bescherming tegen de risico's die uw werknemers lopen
OZP Verzekeringspakket

CAR en AVB voor de Ondernemer Zonder Personeel

Het OZP Verzekeringspakket is een op de OZP'er afgestemde variant van de Bouwend Nederland B&U Constructie- en Aansprakelijkheidsverzekeringen.

Uw voordeel

 • Uitgebreide bouwspecifieke polisvoorwaarden
 • Verzekerd bedrag aansprakelijkheid € 2.500.000,-
 • Lage eigen risico’s (vanaf € 250,-)
 • Jaarpremie € 750,- (AVB en CAR samen)
 • Speciaal geschreven voor de OZP’er in de bouw
 • Gespecialiseerde ondersteuning
 • 24-uursdekking voor bouwmaterialen en gereedschappen (ook bij diefstal uit auto’s)
 • Optimale aansluiting bij de Bouwend Nederland MKB Pakketpolis voor uw overige schadeverzekeringen
 • Geen voor OZP'ers onbelangrijke franje, wel dekking voor echt belangrijke zaken
Rechtsbijstandverzekering

Samenwerking met Bouwend Nederland Advies

DAS en Aon ontwikkelden een maatwerk rechtsbijstandverzekering in combinatie met het specialisme van de juristen van Bouwend Nederland Advies.

Uw voordeel

 • Samenwerking met Bouwend Nederland Advies
 • 15% korting op de basispremie
 • Inclusief complete incassodienstverlening
 • Expertise en zekerheid van DAS
 • Laagdrempelige toegang tot juristen van DAS in uw regio
WIA Aanvullingsverzekering

Loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid - Loyalis

Voor het verzekeren van het verlies van inkomen bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Uw voordeel

 • Speciaal tarief voor Bouwend Nederland leden
 • Aansluiting op het Bouwend Nederland Verzuimloket bij ArboDuo
Zorgverzekering Avéro Achmea

Zorgverzekering met arbeidsgerelateerde zorg

De mantelovereenkomst met Avéro Achmea kent scherpe premies en uitgebreide voorwaarden voor uw medewerkers. Voor u is de arbeidgerelateerde zorg interessant.

Uw voordeel

 • 10% korting op de basisverzekering
 • 17% korting op alle aanvullende verzekeringen
 • 15% korting op alle tandartsverzekeringen
 • Kinderen t/m 17 jaar ontvangen gratis het meest uitgebreide aanvullende pakket van de ouders
 • Extra vergoedingen voor werknemers met o.a. dekkingen voor fysio- en ergotherapie, brillen en contactlenzen, leefstijltrainingen en telefonisch psychische hulp
 • De Zorgcoach helpt onder andere bij wachtlijstbemiddeling, vragen over en voor mantelzorgers en het vinden van de beste zorgverlener
Voor de werkgever
 • 25% korting op de premies van Present!
 • Gratis toegang tot gezondheidsoplossingen met Present! Light
ZW en WGA Eigen Risico Verzekering

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte - 12-jaarsoplossing met belangrijke voordelen

Bent u eigen risicodrager voor de Ziektewet en de WGA? Dan bieden deze verzekeringen u de mogelijkheid uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een periode van twaalf jaar te verzekeren.

Uw voordeel

 • 5% premiekorting op het reguliere maatwerktarief ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering
 • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket
 • Tot 7% extra pakketkorting op uw premie als u naast de WGA-, ZW-eigenrisicoverzekering ook de verzuim- of ongevallenverzekering afsluit
 • Budget terug-naar-werk van € 4.000,- per ziektegeval bij de Verzuimverzekering Conventioneel in combinatie met arbodienstverlening van ArboDuo. Als dit wordt gecombineerd met een WGA- eigenrisicoverzekering, dan wordt dit bedrag zelfs € 8.000,-

Advies en contact