Pensioenondersteuning

Met een goede ondersteuning uw pensioen blijvend in beeld

Een ingewikkelde pensioenadministratie en trage processen geven ergernis. Het moet gewoon goed geregeld kunnen zijn.

Uitbesteden

Vanaf het moment dat u pensioen toezegt aan uw werknemers, heeft u als werkgever verantwoordelijkheden.

Aon kan voor u veel van de dagelijkse werkzaamheden overnemen. Aon verzorgt bijvoorbeeld de mutaties en beantwoordt telefonisch de vragen van uw medewerkers. Ook bij bijzondere situaties zoals in dienst komen en uitdiensttreding, echtscheiding en pensionering bieden we ondersteuning.


Meeùs Benefits Platform

Met Meeùs Benefits Platform voert u op een efficiënte wijze het beheer over de verzekerde arbeidsvoorwaarden. Financiële en administratieve processen ondervinden geen vertraging of doublures ondervinden. Werknemers en P&O hebben inzage in het gehele pakket van verzekerde arbeidsvoorwaarden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over collectief pensioen, neem dan contact met ons op of bel: 030 694 28 85.

Klaar met die administratie

"We zijn echte specialisten in ons eigen vak. Daarom kiezen we er voor om de pensioenondersteuning door Aon te laten doen."

Service en contact