Arbeidsongeschiktheidsrisico voor de ondernemer en de DGA

Bloemisten

Staat u als ondernemer wel eens stil bij de consequenties voor uzelf en uw bedrijf wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of langdurige ziekte? Het is niet waarschijnlijk dat u genoeg eigen middelen heeft om een eventuele ziekteperiode te overbruggen. Vanuit de overheid bestaat hiervoor geen inkomensvoorziening, waardoor u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet afsluiten.

Welke oplossing biedt Meeùs?
In nauwe samenwerking met Fortis ASR en De Amersfoortse heeft Meeùs een AOV ontwikkeld. Daarbij is een aantrekkelijke doorlopende korting overeengekomen van minimaal 15% op de reguliere premie van de verzekeringsmaatschappij. Deze korting komt bovenop een eventuele instapkorting.

Doordat de premie voor de AOV is fiscaal aftrekbaar vallen uw netto maandlasten lager uit!

Voordelen brancheaanbieding*

  • Doorlopende korting van minimaal 15%.
  • Eventuele instapkorting van 30% in het eerste jaar, tenzij u reeds verzekerd bent bij Fortis of De Amersfoortse.
  • Gratis ongevallendekking ter grootte van één keer het verzekerde bedrag bij overlijden en twee keer bij blijvende invaliditeit.
  • Dekking bij ongelukken met motorrijden vanaf 18 jaar.
  • Mogelijkheid om de verzekering iedere drie jaar aan te passen aan het nieuwe inkomen.
  • Mogelijkheid om no-claimdekking op te nemen (bij uitblijven schade krijgt u korting op de premie).
  • Gratis overstapservice.

* De voordelen zijn afhankelijk van het product en/of de maatschappijkeuze.


Neem nu contact met ons op