Hoe wilt u samenwerken?

Meeùs Bouw & Infra

Hoe wilt u samenwerken?

Onze werkzaamheden:
De werkzaamheden die wij als assurantiemakelaar voor u uitvoeren zijn veranderd. Ooit waren het inventariseren van risico’s, het vervolgens aanbieden en beheren van verzekeringsoplossingen en het afhandelen van gedekte schades de hoofdtaken van de makelaar.

Tegenwoordig streven wij naar het maximaliseren van de toegevoegde waarde die wij voor u hebben als uw zakenpartner en adviseur. Dat is namelijk ons enige bestaansrecht als assurantiemakelaar: vanuit ons expertisegebied toegevoegde waarde bieden binnen uw organisatie en uw bedrijfsprocessen. Wij hebben ons daarom gespecialiseerd in:

  • Schadepreventie;
  • Riskmanagement;
  • Andere voorzieningen dan verzekeringsoplossingen;
  • Schadebehandeling, los van of complementair aan gekozen verzekeringsoplossingen.

Contractueel
Wanneer u gebruik maakt van onze uitgebreide expertise op bovengenoemde gebieden, zullen wij u een passende dienstverleningsovereenkomst (DVO) aanbieden. Hierin staat duidelijk beschreven welke activiteiten wij voor u uitvoeren, wat uw rechten zijn en hoe u ons daarvoor kunt belonen. Dat is wel zo duidelijk. En volledig passend bij de transparantie die wij als gespecialiseerd assurantiemakelaar nastreven.

Onze beloning
Provisie, een fee of een tussenvariant. Zo lang dat nog mogelijk is vanuit wet- en regelgeving, mag u de variant van uw voorkeur kiezen. Vanuit een goede vastlegging van afspraken over werkzaamheden en de omvang van de beloning, wordt elke gekozen variant namelijk volledig transparant gemaakt. Zo weet u waar u aan toe bent!

Voor een goede uitleg over onze werkzaamheden, de vastlegging hiervan en alle aandachtspunten rondom de mogelijke beloningsvarianten, kunt u zich wenden tot uw adviseur. Hij of zij is getraind om u hierbij goed te adviseren.


Neem nu contact met ons op