Risicobeheersing en preventie

Meeùs Bouw & Infra

Uw behoeften zijn voor ons bepalend. Onze rol en onze werkzaamheden zijn daarmee ook anders geworden.

Natuurlijk kopen wij nog altijd de beste dekkingen tegen de beste – op uw bedrijfsvoering toegeschreven - voorwaarden in en handelen wij alle gedekte schades af. Maar veel risico’s kunnen goed vermeden worden. Of best door u zelf worden gedragen. En vergis u niet in de mogelijkheden die er zijn om risico’s contractueel buiten de deur te houden.

Door schade en schande hebben wij de afgelopen decennia een keur aan kennis en informatie rondom het onderwerp risicobeheersing en bouwschadepreventie verzameld die wij graag aan u ter beschikking stellen.

Daarbij helpen wij u graag uw medewerkers te informeren en hun kennis naar een hoger plan te brengen.

  In de dagelijkse preventiepraktijk maken wij onder meer gebruik van de RISNET module. Daarnaast zijn onze adviseurs getraind op het gebruik van de bekende riskmanagement systematieken. Dit alles met als doel uw faalkosten en dus uw schadelast te beperken. Onder “gereedschap” vindt u een aperatief van onze kennis en de mogelijkheden voor preventie. Maatwerk stemmen wij graag verder met u af.


  Neem nu contact met ons op

  • Bestek- en contractbeoordelingen (opdrachtgever – aannemer);
  • Beoordeling van contracten met externe adviseurs, leveranciers, onderaannemers;
  • Beoordeling van uw algemene inkoopvoorwaarden vanuit bouwrisico en verzekeringsperspectief;
  • Bouwplaatsbeveiliging;
  • Advisering rondom Bouwcombinaties, aanbestedingstrajecten en discussies met opdrachtgevers;
  • De WION Toolbox, geheel gericht op het voorkomen van kabel – en leidingschades;
  • Verzekeringsanalyses;
  • Beoordeling van polissen van opdrachtgevers;
  • Risk Control (aansprakelijkheid belendingen nabij risicovolle werkzaamheden);
  • Advisering en begeleiding bij vragen rondom ontwerprisico’s, vooropnames en garanties;
  • Onduidelijkheden rondom nevenaannemers en directieleveringen;
  • Kwesties rondom bestaande eigendommen van opdrachtgevers.
  • Presentaties en workshops rondom de onderwerpen CAR, Aansprakelijkheid, Ontwerp, Schadebehandeling te geven;
  • Workshops bestekbeoordeling aan te bieden;
  • Presentaties en workshops rondom de WION en het voorkomen van kabel – en leidingschades aan te bieden.