NBF Voordelen

NBF Voordelen

NBF Voordelen

Een helder inzicht in uw risico's op het gebied van (onverhoopte) arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld aansprakelijkheid helpt u in het maken van de juiste keuzes! Als ondernemer bent u fulltime aan de slag met het runnen van uw eigen bedrijf. De kans is reëel aanwezig dat u daardoor onvoldoende stilstaat bij de risico's die u loopt als zelfstandig ondernemer. Meeùs Assurantiën kan u helpen om de risico's in kaart te brengen en daar waar nodig c.q. wenselijk is dit te beperken.

Ook DDG-leden kunnen gebruik maken van de NBF collectiviteitskorting.

Uw arbeidsongeschiktheidsrisico

Met een gerenommeerde verzekeraar hebben wij voor u, als NBF-lid, speciale afspraken kunnen maken, waardoor uw premievoordeel al snel kan oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. De korting kan oplopen van 5% tot 10% van de normale tariefstelling. Daarnaast zal er, vaak in tegenstelling tot andere verzekeraars, bij arbeidsongeschiktheid altijd worden uitgegaan van uw eigen beroep.

Als u reeds een arbeidsongeschiktheidsverzekering elders heeft lopen en u wilt laten onderzoeken of deze wellicht vervangen kan worden door dit scherpe NBF-aanbod, dan kunt u een kopie van uw huidige polis aan ons doen toekomen via nbf@meeus.com. Uiteraard zoeken wij dit kosteloos en geheeld vrijblijvend voor u uit. Als u de verzekering wilt oversluiten rekenen we eenmalig € 375,- en daarnaast een onderhoudsfee van € 250,-, € 375,- of € 625,- al naar gelang de mate van dienstverlening u wenst.

Uw aansprakelijkheidsrisico

Standaard kent onze polis al een zeer uitgebreide dekking. Voor u, als NBF-lid, hebben wij de dekking nog verder uitgebreid door bijvoorbeeld de uitsluiting voor schade aan (film)apparatuur te schrappen.
Uit onze ervaring blijkt namelijk dat er geregeld gebruik wordt gemaakt van geleende of gehuurde apparatuur. In onze polis is mogelijke aansprakelijkheid bij eventuele schade aan deze apparatuur gewoon meeverzekerd (gebaseerd op een dagwaarde van maximaal € 50.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 100.000,- per jaar). De premies die wij hanteren zijn zeer concurrerend!

Uw apparatuur

Dat het verzekeren van apparatuur belangrijk is zal niemand ontkennen. De waarde van de kleinste “stukjes techniek” is vaak enorm. Als er dan schade optreedt kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Wij zorgen er samen met u voor dat deze financiële risico’s goed ingeschat en daar waar nodig adequaat afgedekt worden. Speciaal voor u, als NBF-lid, hebben wij een zeer aantrekkelijke korting op onze apparatuurverzekering.

Uw overige verzekeringen

Ook voor uw overige verzekeringen, zoals onder andere autoverzekeringen en privé-verzekeringen, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben voor u, als NBF-lid, voor diverse verzekeringsproducten zeer aantrekkelijke kortingen. Zie hiervoor ons kortingen overzicht.

Ziektekosten CZ
Door de leden van het NBF en DDG kan er gebruik gemaakt worden van de collectieve regeling bij CZ.

  • 7% korting op de Basisverzekering;
  • 10% korting op de premie voor de Aanvullende Verzekeringen.

Hiervoor kunt u zich hier aanmelden. Als u dit voor 1 januari doet, dan regelt CZ ook de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar.

Ziektekosten De Amersfoortse
Als u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (*) bij De Amersfoortse heeft, dan kunt u profiteren van een combinatiekorting op de ziektekostenverzekering van De Amersfoortse:

  • 10% korting op de Basisverzekering;
  • 28% tot 50% korting op de premie voor de Aanvullende Verzekeringen voor de ondernemer;
  • 15% korting op de premie voor de Aanvullende Verzekeringen voor partner en/of kinderen;
  • 4% korting op de premie van de Tandartskostenverzekering;
  • Gratis Doorgaanmodule voor ondernemers.

Deze voordelen gelden voor de duur van drie jaar, mits de combinatie tussen de Arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering behouden blijft. Deze voordelen gelden, m.u.v. de gratis doorgaanmodule, ook voor de premiebetalende gezinsleden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u gebruik maken van deze hyperlink: bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekerden.

* Polis mag niet (gedeeltelijk) premievrij zijn als gevolg van arbeidsongeschiktheid of zich nog minder dan een jaar voor de eindleeftijd bevindt.