Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Medische vrije beroepen

Een ongeluk zit in een klein hoekje…

Het kan ons allemaal overkomen. U kunt blijvend arbeidsongeschikt raken of een aantal maanden niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte. En wat dan? Er is geen sociale verzekering of voorziening die uw volledige inkomensterugval opvangt! U moet dus zelf een voorziening treffen.

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en helpt ook bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid door een uitgebreid preventiepakket. Daarnaast zorgen wij voor begeleiding en uw re-integratie.

Voordelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  • Maatwerk: Arbeidsongeschiktheidsverzekering die past bij uw behoefte.
  • Uitkering volgens uw verzekerd inkomen en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het verzekerd inkomen wordt niet meer gecorrigeerd vanwege lagere inkomsten.
  • Verhogingsrecht: ieder jaar heeft u de mogelijkheid om uw verzekerd inkomen met 10% te verhogen.
  • Geen wachttijd van 4 weken bij toename van arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt voortaan meteen verhoogd als mate van arbeidsongeschiktheid toeneemt.
  • Het zwangerschapsverlof geldt al vanaf een zwangerschap van 20 weken.
  • Als u uw beroep wijzigt als gevolg van arbeidsongeschiktheid, heeft dit geen effect op de uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen we op basis van het oorspronkelijk verzekerd beroep.
  • Met één telefoontje ontvangt u een uitkering die is afgesproken. Vervolgens zoeken we samen met u naar oplossingen om u weer snel op de been te helpen.

Voorkomen is beter dan….
Meeùs helpt haar verzekerden om gezond te blijven. Per slot van rekening gaat het om uw gezondheid en de continuïteit van uw praktijk. Daarom kunt u gebruik maken van de preventiediensten bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voorbeelden hiervan zijn een fitheidstest, een cursus stoppen met roken of een workshop Ontspannen Ondernemen.

Advies
Laat u over de mogelijkheden adviseren door uw adviseur.


Neem nu contact met ons op