Bedrijfsschadeverzekering

Medische vrije beroepen

Als er in uw praktijk sprake is van schade, heeft u niet alleen te maken met herstelkosten, maar ook met de gevolgen van de schade voor uw bedrijfsvoering (de zogenoemde gevolgschade). Uw praktijk kan immers geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Uw inkomsten lopen dan terug, terwijl uw vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven. Of u moet kosten maken om tijdelijk een andere praktijkruimte te huren.

Met de bedrijfsschadeverzekering van Meeùs bent u verzekerd tegen deze financiële gevolgschade.

Premie en dekking
De premie hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag.


Neem nu contact met ons op