Ondernemersverzekeringen

Medische vrije beroepen

Arbeidsongeschiktheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan ons allemaal overkomen. U kunt blijvend arbeidsongeschikt raken of een aantal maanden niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte. En wat dan? Er is geen sociale verzekering of voorziening die uw volledige inkomensterugval opvangt! U moet dus zelf een voorziening treffen.

Verzuimverzekering
Heeft u mensen in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Vervelend voor uw zieke werknemer én voor u. Ziekteverzuim gaat immers ten koste van de productiviteit in uw praktijk. En als de ziekte langere tijd aanhoudt, bent u wettelijk verplicht om twee jaar loon door te betalen. Daarnaast zult u voor vervangend personeel moeten zorgen. Gelukkig kunt u zich tegen dit soort financiële risico’s verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten.