Overzicht Verzekeringen

Medische vrije beroepen

Onze verzekeringsprogramma's zijn samengesteld in samenspraak met de diverse beroepsorganisaties. Ze bevatten een breed scala aan verzekeringen. Van bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen tot branchebrede pensioencontracten en collectieve zorgverzekeringen. Kortom, de ultieme vorm van behoeftegedreven dienstverlening.

  • Ondernemersverzekeringen
    Zoals arbeidsongeschiktheid- en verzuimverzekering en AOV.

  • Schadeverzekeringen
    Zoals aansprakelijkheid en rechtsbijstandverzekering in één, bedrijfsmiddelen, bedrijfsschade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

  • Ziekte en ongevallen
    Zoals ziektekostenverzekering en persoonlijke-ongevallenverzekering.