Uw werknemers

Meeùs strandverzekering

Als ondernemer draagt u de verantwoordelijkheid over uw werknemers. Helaas heeft u niet alles in de hand. Uw werknemer kan ziek worden of een ongeval krijgen. Dit kan voor zowel u als uw werknemer behoorlijke financiële gevolgen hebben. Om dit risico op te vangen, bieden wij u onderstaande verzekeringen aan. Deze verzekeringen maken geen onderdeel uit van het Strandverzekeringen Pakket, maar worden afzonderlijk aangeboden.

Ziekteverzuim
Effectief verzuimbeleid is tegenwoordig een voorwaarde voor goed ondernemerschap. Als werkgever moet u namelijk sinds 1 januari 2004 het loon voor een zieke werknemer doorbetalen gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte. Met een verzuimverzekering gecombineerd met verzuimbegeleiding, kunt u zich als werkgever een hoop ellende besparen.

WGA / WIA
De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer te maken met de WIA. Met de WGA- hiaatverzekering biedt u uw werknemer op een eenvoudige wijze een inkomensaanvulling aan indien hij of zij terugvalt in inkomen.

Collectieve ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje: een bekende uitspraak. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen soms niet te overzien. Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u uw werknemers extra financiële steun bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Collectieve zorg
U kunt voor uzelf en uw werknemers een collectieve zorgverzekering afsluiten met 10% korting op de basisverzekering. Daarnaast bieden wij u een passend pakket aan met aanvullende verzekeringen.

Overige privé-verzekeringen
Het Meeùs Benefitsplan is een compleet pakket met voordeel op privé-verzekeringen, hypotheken en bankzaken. Met een collectiviteitskorting kunt u uw werknemers prima secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden, waarmee zij honderden euro’s per jaar kunnen besparen. En dat terwijl het u als werkgever weinig inspanning kost! Uiteraard kunt u hier zelf ook uw voordeel mee doen. Klik hier voor meer informatie over het Meeùs Benefitsplan.

Andere strandverzekeringen


Neem nu contact met ons op