WGA eigenrisicodragerschap

Interieurdesign

Wilt u besparen op uw werkgeverslasten én de kwaliteit van uw inspanningen op het gebied van re-integratie verbeteren? Dan is het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-ERD) een interessante mogelijkheid.

Waarom uitstappen?
Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan krijgt hij na de wettelijke loondoorbetaling van twee jaar een uitkering via het UWV. U betaalt hiervoor jaarlijks een premie aan de UWV. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) biedt een goed alternatief voor deze constructie.

Extra voordeel
Zoals het er nu naar uitziet wordt de gehele WGA-regeling binnen een aantal jaren geprivatiseerd. U zult het risico dan alsnog bij een verzekeraar moeten onderbrengen. Als u nu kúnt uitstappen, dan adviseren wij u daar niet mee te wachten totdat de regeling geprivatiseerd is. Want als u dan een (langdurig) zieke werknemer heeft, dan bestaat de mogelijkheid dat u deze werknemer niet meer kunt verzekeren of tegen een veel hogere premie!

Speciaal voor woninginrichters biedt Meeùs een gunstige WGA-ERD verzekering. Als woninginrichter kunt u gebruik maken van dit aanbod en profiteren van de gunstige premie en voorwaarden.

Vanaf 2007 is de periode van eigenrisicodragen tien jaar. Het uitstapmoment ligt op 1 januari of 1 juli van ieder jaar. Opzegging bij de belastingdienst moet drie maanden voor de uitstapdatum plaatsvinden, dus voor 1 oktober of voor 1 april van ieder jaar.

Of het in uw geval verstandig is om uit te stappen, hangt af van een aantal factoren binnen uw bedrijf. Met behulp van onderstaande keuzehulp kunt u in één oogopslag zien of overstappen zin heeft.


Aanvragen
Wilt u een voorstel en/of meer informatie ontvangen? Neem u dan contact op met Meeùs: 020 301 87 32.