Aansprakelijkheid

Interieurdesign

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. Wanneer een consument vervolgens door uw product schade of hinder ondervindt, ontstaat er een geschil dat kan leiden tot een claim op uw bedrijfsvermogen. Een verzekeringspakket voor aansprakelijkheid zorgt dat u sterker staat.

Aansprakelijkheidsverzekering
Vergoedt: schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Meeùs dekt in de meeste gevallen het zogeheten vóórrisico voor het ingaan van uw polis. Uw dekking wordt automatisch aangepast aan veranderingen in de rechtspraak. Extra optie: op verzoek kan het na-risico worden meeverzekerd.

Meer weten?


Neem nu contact met ons op