Gebouwen, Bedrijfsmiddelen en Milieu

Interieurdesign

Schade aan uw pand en inventaris kan onvoorziene gevolgen hebben voor uw bedrijf. Hoe afhankelijk bent u bijvoorbeeld van uw automatisering? Uw adviseur maakt een grondige risicoanalyse van uw bedrijf en bepaalt welke risico’s u kunt verkleinen met preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand en inbraak. Vervolgens stelt hij een verzekeringspakket samen dat past bij uw bedrijf.

Bedrijfsgebouwenverzekering
Vergoedt: schade aan het bedrijfsgebouw als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. Jaarlijks worden het verzekerde bedrag en de premie aangepast op basis van de ontwikkeling van de bouwkosten. Gratis waardebepaling mogelijk: hiermee verzekert u zich van garantie tegen onderverzekering. U bent dus altijd goed verzekerd.

Inventaris- en goederenverzekering
Vergoedt: schade aan goederen, inventaris, geld en waardepapier als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, aanrijding, wateroverlast, gewelddadige beroving en afpersing. U kunt zaken meeverzekeren die u voor eigen rekening aan het huurpand hebt laten aanbrengen, zoals een verwarmingsinstallatie.

Extra kosten verzekering
Vergoedt: extra kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Reconstructiekostenverzekering
Vergoedt: de kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie, kosten voor reconstructie van gegevens in geheugens van computers en andere elektronische informatiedragers.

Glasverzekering
Vergoedt: breuk van ruiten, plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken en hardglazen deuren. Uw premie is afhankelijk van het aantal ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Elektronicaverzekering
Vergoedt: schade door vrijwel alle oorzaken aan elektrische en installaties. Extra optie: Dekkingsgebied uitbreiden tot Nederland- of werelddekking.

Computerverzekering
Dekking conform elektronicaverzekering. De eerste drie jaar dekt de verzekering op basis van nieuwwaarde. U hebt geen specificatie nodig van verzekerde apparatuur. Extra opties: schade tijdens transport, reconstructiekosten, extra kosten en een extra kostendekking voor kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Milieuschadeverzekering
Vergoedt: de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water. Naast de eigen bedrijfslocatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd.

Gratis waardevaststelling
Meeùs biedt u een gratis waardevaststelling voor gebouwen, inventaris en roerende zaken. Voor gebouwen, huurdersbelang en inventaris krijgt u na deze waardevaststelling garantie tegen onderverzekering. Voor handelsgoederen krijgt u 30% overdekking. Zo bent u altijd goed verzekerden heeft u er geen omkijken meer naar.


Meer weten?

Neem nu contact met ons op