Nieuws

Werknemer

Wijzigingen basisverzekering 2017

Vergoedingen

Wat u nu krijgt vergoed, blijft hetzelfde voor 2017. Ook de werelddekking voor kosten in het buitenland blijft bestaan. 

Vanaf 2017 biedt de basisverzekering ook vergoeding voor:
Plastische chirurgie met medische noodzaak
  • Borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormen
  • Ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking
  • Medisch noodzakelijke circumcisie
Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen
  • Volledige vergoeding van 37 behandelingen (voorheen vanaf 21ste behandeling)
Fronttandvervanging jongeren tot en met 22e levensjaar
  • Als snij- of hoektand niet zijn aangelegd of verloren zijn gegaan door een ongeval voor het 18e levensjaar
Kortdurend verblijf in een zorginstelling
  • Als het niet mogelijk is om tijdelijk thuis te wonen
Eigen bijdragen implantaatgedragen gebitsprothesen
  • De nieuwe eigen bijdragen zijn 10% voor de bovenkaak en 8% voor de onderkaak (dit was € 125). Bij gehele prothese is de eigen bijdrage 25% van de kosten

Eigen risico

Voor het jaar 2017 blijft het eigen risico € 385. Dit is de eerste keer dat het eigen risico niet stijgt.

Premie

Uw premie voor 2017 is nog niet bekend. De zorgverzekeraars hebben hun premies nog niet doorgegeven. De verwachting is dat de premie stijgt met ongeveer € 42 ofwel € 3,50 per maand. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. Uiterlijk 19 november moeten de zorgverzekeraars hun premies bekend maken. U krijgt daarna snel bericht wat de premie van uw collectiviteit is.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over uw collectieve zorgverzekering via Meeùs? Of over uw individuele polis? Voor persoonlijk en deskundig advies kunt u altijd bij ons terecht. Wij zijn bereikbaar via 030 694 28 21 en collectiefzorg@meeus.com en helpen u graag verder!