Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet en de WGA (vast en flex)

Wilt u besparen op uw werkgeverslasten, uw verzuim terugdringen én de kwaliteit van uw re-integratie-inspanningen verbeteren? Dan kunt u zich privaat verzekeren. U bent dan niet meer verzekerd bij het UWV, maar bij een private verzekeraar die Meeùs voor u selecteert.

Meer hierover leest u in ons artikel 'Wat u in 2016 écht moet weten over de wet BeZaVa' of in onze brochure.

We helpen u graag bij het maken van uw keuze

Bewust omgaan met uw risico's betekent: beheersen waar het kan en verzekeren wanneer nodig. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze. Aan de hand van maximaal vier korte vragen geven wij u richting bij het maken van de juiste keuze. Of u nu al eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet bent of niet.


Naar de 4 vragen