Aansprakelijkheid

Of u nu zzp’er bent of directeur van een groot bedrijf met personeel, als ondernemer krijgt u met meerdere vormen van aansprakelijkheid te maken. Aansprakelijkheid voor schade aan (de bezittingen van) andere personen, zoals uw klanten of uw werknemers. U bent niet alleen aansprakelijk voor schade die u zelf maakt, maar u bent ook verantwoordelijk voor de schade die uw werknemers veroorzaken. Welke belangrijke vormen van aansprakelijkheid zijn er en hoe kunt u zich er tegen verzekeren?

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is een belangrijk thema voor bijvoorbeeld zelfstandigen (architecten, artsen) en mensen met juridische beroepen (advocaat, notaris) of administratieve beroepen (financieel adviseur, accountant). Wanneer iemand financiële schade leidt door een fout die u vanuit uw beroep maakt, kunt u aansprakelijk gesteld worden. Voorbeelden zijn: verkeerd advies geven, onjuiste gegevens verstrekken of een gebrekkig product leveren. Wanneer een beroepsfout alleen financiële gevolgen heeft, noemen we dit zuivere vermogensschade. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit soort schade niet, maar alleen fysieke schade aan personen of zaken. Voor het risico op zuivere vermogensschade sluit u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. U bent hiermee verzekerd voor de kosten van de schade zelf en juridische kosten, zoals kosten van verweer en voor een advocaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bekleedt u een functie als bestuurder? Bijvoorbeeld bij een bv, een vereniging of stichting of een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van een bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Denk hierbij aan veroorzaakte schulden door faillissement, falend beleid en onbehoorlijk bestuur. Schade kan ook ontstaan wanneer goedwillende bestuurders tekort schieten. De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe, omdat bij een claim uw privévermogen in het geding is. De verzekering dekt de schadevergoeding, maar ook kosten voor verweer en rechtsbijstand en mogelijk toegewezen proceskosten. Deze verzekering biedt ook dekking wanneer u een rol als commissaris of toezichthouder bekleedt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bekleedt u een functie als bestuurder? Bijvoorbeeld bij een bv, een vereniging of stichting of een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van een bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Denk hierbij aan veroorzaakte schulden door faillissement, falend beleid en onbehoorlijk bestuur. Schade kan ook ontstaan wanneer goedwillende bestuurders tekort schieten. De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe, omdat bij een claim uw privévermogen in het geding is. De verzekering dekt de schadevergoeding, maar ook kosten voor verweer en rechtsbijstand en mogelijk toegewezen proceskosten. Deze verzekering biedt ook dekking wanneer u een rol als commissaris of toezichthouder bekleedt.

Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen

Dagelijks zijn werknemers voor u onderweg. Wist u dat uw medewerker u aansprakelijk kan stellen wanneer hij of zij tijdens werktijd een ongeluk krijgt? U heeft voor dit risico geen standaarddekking op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat schade met of door motorrijtuigen altijd is uitgesloten. U kunt hiervoor een WEGAM-verzekering afsluiten. Daarmee bent u verzekerd als uw werknemer letselschade oploopt tijdens verkeersdeelname met een motorrijtuig, als voetganger, als fietser en met het openbaar vervoer.

Service en contact