Internationaal verzekeren

Wanneer u de grens oversteekt ontdekt u gaandeweg de lokale verschillen in het zakendoen. Ook wanneer u de verzekeringen gaat regelen, merkt u verschillen in de:

  • Risico’s

    Overal waar u gaat ondernemen, zijn uw risico’s anders. Zo is het in lagelonenlanden met de brandpreventie lang niet altijd zo goed geregeld als in Nederland. En u kunt er vanuit gaan dat u in veel gevallen wat langer op uw geld moet wachten in verband met de ‘soepelere’ omgang met betalingstermijnen.
  • Wet- en regelgeving

    Elk land kent zijn eigen wet- en regelgeving. Deze heeft invloed op de risico’s die u loopt en de manier waarop u deze beheerst. Welke verzekeringen verplicht zijn, varieert per land. Soms bent u verplicht ze in het land zelf af te sluiten. Maar denk ook aan lokale heffingen en toeslagen die u moet betalen.
  • Vormgeving en dekking van verzekeringen

    In andere landen zien verzekeringen er vaak anders uit dan bij ons. Soms heeft u voor een bepaald risico in het buitenland meer of andere verzekeringen nodig dan in Nederland. Ook worden sommige risico’s uitgesloten van dekking, of juist niet. Bijvoorbeeld het risico van aardbevingen, overstromingen en orkanen wordt in sommige landen anders ingeschat dan bij ons.


Voordeel van een internationaal programma

Met een internationaal verzekeringsprogramma krijgt u controle over uw risico's en inkoop van uw verzekeringen. Uw netwerk van betrouwbare partners zorgt voor passende verzekeringen voor al uw vestigingen. Bovendien kunnen onze adviseurs betere condities en prijzen bedingen voor een complete verzekeringsportefeuille dan voor elke verzekering apart.

Vast aanspreekpunt voor al uw vragen

De adviseurs van Meeùs International Desk zijn uw vaste aanspreekpunt voor al uw vragen. Zij onderhouden het contact met onze verzekeringspartners in het buitenland en zorgen ervoor dat onze afspraken lokaal op de juiste manier worden nagekomen. U krijgt een overzichtelijke managementrapportage waardoor u overzicht heeft en centraal de regie kan voeren over uw verzekeringsportefeuille.

Service en contact