Collectieve ongevallenverzekering

Een Collectieve Ongevallenverzekering voor u en uw medewerkers is geen overbodige luxe als u denkt aan de vele risico’s die u dagelijks loopt. Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De Collectieve Ongevallenverzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke, maar wel het financiële leed verzachten. Denkt u bijvoorbeeld aan financiering van hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen, etcetera.

Voordelen

  • Verzekering is van kracht in en buiten de beroepsuitoefening. 
  • 24 Uur per dag en werelddekking. 
  • Een aangepaste invaliditeitsschaal.

Premie en Dekking

De premie hangt af van de hoogte van de uitkering. Dit bepaalt u zelf. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

Service en contact