WEGAM-verzekering

Dagelijks zijn werknemers voor u als werkgever onderweg. Dit brengt risico's met zich mee met mogelijk grote financiële gevolgen voor u en de continuïteit van uw onderneming. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt dit risico niet, omdat op deze verzekering schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten.

De WEGAM-verzekering (WerkGeversAansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen) is een verzekering die de risico's afdekt van een werknemer tijdens werktijd als deze betrokken raakt bij bedrijfs- en verkeersongevallen.

Aon verzekert schade die uw werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname:

  • met een motorrijtuig;
  • als voetganger;
  • als fietser;
  • met het openbaar vervoer.

De grens tussen "zuiver woon-werkverkeer" en werkgerelateerde verkeersdeelname is niet altijd goed te stellen en heeft in het verleden ook tot uitspraken geleid die de werkgever schadevergoedingsplichtig maakte. Ook dit risico is mee te verzekeren.

Service en contact