Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die worden aangebracht aan derden. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privé vermogen gevorderd kan worden indien er (niet) tijdig kan worden betaald.

Kleine fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Als u onbedoeld schade berokkent aan een klant, kan hij u daarvoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep is daarom geen overbodige luxe.

Voordelen

  • Scherpe premie en gunstige voorwaarden
  • Royale dekking
  • Gratis dekking voor assistenten, stagiaires en waarnemers
  • Eén jaar voorrisico gratis meeverzekerd

Dekking en premie
De premie hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

 

Neem nu contact met ons op